กล้องจุลทรรศน์ 3 กระบอกตา พร้อมชุดวาดภาพ จำนวน 1 ชุด 

ไฟล์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง: 
หน่วยงาน: 
ประกาศเมื่อวันที่: 
อังคาร, 24 กรกฎาคม, 2012
Go to top