1. เครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณโลหะด้วยเทคนิคอะตอมมิกแอบซอร์พชั่น (Atomic Absorption) จำนวน 1 เครื่อง 2. เครื่องให้ความร้อน (Hotplate) จำนวน 2 เครื่อง  

ไฟล์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศเมื่อวันที่: 
อังคาร, 7 ธันวาคม, 2010
Go to top