กล้องจุลทรรศน์โพลาไรซิ่ง พร้อมอุปกรณ์ (Polarizing Microscope) จำนวน 1 เครื่อง

ไฟล์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศเมื่อวันที่: 
ศุกร์, 12 พฤศจิกายน, 2010
Go to top