ตู้แช่แข็ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 17 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้

ไฟล์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง: 
หน่วยงาน: 
ประกาศเมื่อวันที่: 
อาทิตย์, 1 สิงหาคม, 2010
Go to top