เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู จำนวน 1 ชุด (8 เครื่อง)

ไฟล์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศเมื่อวันที่: 
พฤหัสบดี, 22 กรกฎาคม, 2010
Go to top