งานจ้างย้ายตู้ดูดไอสารเคมี (Blower) อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 ชุด

ไฟล์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศเมื่อวันที่: 
พฤหัสบดี, 17 มิถุนายน, 2010
Go to top