การแจ้งผู้ทิ้งงาน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีคำสั่งให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำพูน เอส.ดับเบิ้ลยู.ซี โดยนายเจนณรงค์ สิทธิธรรม เป็นผู้ทิ้งาน ดูรายละเอียดได้ที่นี่

Go to top