54 - ค่าตอบแทนการตรวจร่างกายทั่วไปสำหรับนักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ประกาศฯ ฉบับที่ 2/2545)

Go to top