63 - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ณ หน่วยตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดศูนย์โรคหัวใจภาคเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ประกาศฯ ฉบับที่ 15/2545)

Go to top