ขอให้ทุกคณะ/หน่วยงานทำการกรอกข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ และ อีเมลล์ ของผู้ค้าผู้รับจ้าง

เนื่องจากจะเริ่มใช้ระบบ i-cash ในวันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2557
จึงขอความร่วมมือให้ทุกคณะทำการอัพเดตข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ และ อีเมลล์ของผู้ค้าผู้รับจ้าง

วิธีอัพเดตข้อมูลตามคู่มือที่ได้แนบ

ไทย
ความสำคัญ: 
ประกาศ ณ วันที่: 
พฤหัสบดี, 14 สิงหาคม, 2014
ไฟล์แนบประกาศ: 
Go to top