ประชุมคณะกรรมการเปิดข้อเสนอ และคณะกรรมการพิจารณาผลการคิดเลือกงานจ้างก่อสร้างอาคาร 50 ปี รัฐศาสตร์ฯ

ช่วงเวลา: 
9 ก.ย. 2014 - 09:00 to 12:00
สถานที่: 
ห้องประชุม 1 ชั้น 1 คณะรัฐศาสตร์
Go to top