การย่างก้าวสู่ความเป็นเลิศอย่างมั่นใจไปกับ TQA

ช่วงเวลา: 
10 ก.ย. 2014 - 08:30 to 15:00
สถานที่: 
ห้องเชียงใหม่ ชั่น 2 ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมติเอ็มเพรส เชียงใหม่
Go to top