เงินเพิ่มพิเศษตำแหน่งข้าราชการลูกจ้างชั่วคราว ที่กำหนดให้เป็นตำแหน่งที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2537

Go to top