ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
เพิ่มประกาศฯใหม่

หน้า 1 ลำดับที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 4381 รายการ
ชื่อหัวข้อที่ต้องการ
หัวข้อ ประเภทประกาศเรียงจากมากไปน้อย หน่วยงาน วันที่ประกาศ สถานะประกาศ ไฟล์ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศประกวดราคาจ้างตกแต่งภายในอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย หลังที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 31 ม.ค. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-538587467.pdf
จัดซื้อระบบพร๊อกซี่ (Proxy) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ 04 ก.พ. 2558 ประกาศปกติ cmupurchase-2015-1049637608.pdf
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักหอสมุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักหอสมุด 19 ก.ค. 2556 ปกติ e-Auction-265-2556.pdf
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายแบบสายพานชนิดใช้กับสัตว์ทดลอง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธี e-bidding การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 26 ก.พ. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1752357096.pdf
ประกาศจัดซื้อชุดครุภัณฑ์การจัดเตรียมสาร/วัตถุดิบสำหรับการวิเคราะห์ขั้นสูงด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 09 ม.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-315948828.pdf
ประกาศประกวดราคาซื้อระบบตรวจสอบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธี e-bidding การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 23 ส.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-401659011.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง จ้างทำความสะอาดหอพักนักศึกษาและห้องอาหาร จำนวน 10 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 13 พ.ย. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-1032885002.pdf
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดศึกษาปฎิกรณ์ชีวภาพแบบหลายชั้น จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 16 ส.ค. 2555 ปกติ e-Auction-192-2555.pdf
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์จอประสาทตาและขั้วประสาทตา จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธี e-bidding การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 20 ก.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-392110549.pdf
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศประกวดราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 14 มิ.ย. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-2129300240.pdf
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภคประเภทเครื่องปรุงรส จำนวน 55 รายการ ด้วยวิธี e-bidding การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 03 พ.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1686618394.pdf
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกวดราคาย้ายแนวอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า 22 KV ไร่แม่เหียะ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 26 ก.พ. 2559 ประกาศปกติ cmupurchase-2016-1788093550.pdf
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 19 ม.ค. 2559 ประกาศปกติ cmupurchase-2016-21486368.pdf
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารสำนักงานบริการวิชาการ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักบริการวิชาการ 16 ก.ย. 2554 ปกติ e-Auction-129-2554.pdf
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะเกษตรศาสตร์ 25 ก.ย. 2556 ปกติ e-Auction-294-2556.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพสัตว์ดอยคำ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 18 มี.ค. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-1588133874.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อกระเช้าของขวัญเพื่อสุขภาพ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดตั้งศูนย์ สื่อสารฯ 21 ม.ค. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-1709927103.pdf
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจาห้องบรรยายขนาด ๔๐๐ ที่นั่ง, ห้องบรรยาย ๑๐๐ ที่นั่ง,ห้องบรรยายขนาด ๓๐ ที่นั่ง และอาคารห้องปฏิบัติการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะการสื่อสารมวลชน 10 มี.ค. 2554 ปกติ e-Auction-38-2554.pdf
ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อตู้อบสูญญากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะเกษตรศาสตร์ 06 ธ.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1081500316.pdf
ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์ไฟเบอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะเกษตรศาสตร์ 02 พ.ย. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-818428260.pdf

หน้า

Go to top