ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
เพิ่มประกาศฯใหม่

หน้า 2 ลำดับที่ 21 - 40 จากทั้งหมด 4381 รายการ
ชื่อหัวข้อที่ต้องการ
หัวข้อ ประเภทประกาศ หน่วยงาน วันที่ประกาศ สถานะประกาศ ไฟล์ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มช.เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องบรรยาย 0408 ชั้น 4 อาคารเรียนรวม การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 23 เม.ย. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-640398976.pdf
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มช.เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องบรรยาย 0308 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 23 เม.ย. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-1359596618.pdf
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มช.เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องบรรยาย 0305 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 23 เม.ย. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-413549319.pdf
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มช.เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องบรรยาย 4 ภาควิชาชีวเคมีฯ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 23 เม.ย. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-180949445.pdf
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มช.เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องบรรยาย 3 ภาควิชาสรีรวิทยาฯ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 23 เม.ย. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-1682640731.pdf
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายการเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงสามมิติ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 23 เม.ย. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-1896031198.pdf
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายการชุดตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง ชนิด 128 ช่องสัญญาณพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 23 เม.ย. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-2133036249.pdf
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายการเครื่องถ่ายภาพเจลพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 23 เม.ย. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-909472983.pdf
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายการเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบ 12 ลีด พร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ผลอัตโนมัติ จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 22 เม.ย. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-153760725.pdf
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายการเครื่องฉีดสารทึบรังสีชนิด 2 หัวฉีด จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 22 เม.ย. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-618108860.pdf
ประกาศคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ คณะการสื่อสารมวลชน (Mass Comm CMU Learning Space) ด้วยวิธี e-bidding การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะการสื่อสารมวลชน 17 เม.ย. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-478052598.pdf
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพหรือหมดความจำเป็นในการใช้งาน ประจำปี 2561 จำนวน 120 รายการ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะเกษตรศาสตร์ 11 เม.ย. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-108780609.pdf
ประกาศขายทอดตลาด รถยนต์โตโยต้า จำนวน 1 รายการ (รายละเอียดตามไฟล์แนบ) ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะนิติศาสตร์ 09 เม.ย. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-1806467781.pdf
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือหมดความจำเป็นในการใช้งาน ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะนิติศาสตร์ 09 เม.ย. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-122996152.pdf
ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 31 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะมนุษยศาสตร์ 04 เม.ย. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-2025225571.pdf
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ 02 เม.ย. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-987396014.pdf
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง จัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปพร้อมชุดรับภาพระบบดิจิตอล จำนวน 1 งาน การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ 02 เม.ย. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-1996622346.pdf
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 30 รายการ (น้ำเกลือ) ด้วยวิธี e-bidding ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 29 มี.ค. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-384317888.pdf
ประกาศวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ซื้อเครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (Freeze dryer) จำนวน 1 เครื่อง การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 29 มี.ค. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-778542774.pdf
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง จัดซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์การแพทย์และชุดสัญญาณไฟฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ 28 มี.ค. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-552209510.pdf

หน้า

Go to top