ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
เพิ่มประกาศฯใหม่

หน้า 2 ลำดับที่ 21 - 40 จากทั้งหมด 4381 รายการ
ชื่อหัวข้อที่ต้องการ
หัวข้อ ประเภทประกาศ หน่วยงานเรียงจากมากไปน้อย วันที่ประกาศ สถานะประกาศ ไฟล์ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เครื่องตรวจระบบประสาทอัตโนมัติในคนแบบ Non-invasive จำนวน 1 ชุด  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 08 ก.ย. 2554 ปกติ Price1-573-2554.pdf
เครื่องช่วยหายใจสำหรับสัตว์ทดลองขนาดเล็ก จำนวน 2 เครื่อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 03 พ.ค. 2555 ปกติ Price1-752-2555.pdf
ชุดทดลองการกระเจิง/แทรกสอด (He-Ne Laser Set) จำนวน 10 ชุด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 26 ต.ค. 2553 ปกติ Price1-168-2553.pdf
การจัดซื้อซอฟต์แวร์ระบบฐานข้อมูล(Database SoftwareX ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 21 ธ.ค. 2555 ปกติ Price1-1010-2555.pdf
เพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทผลไม้ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 29 เม.ย. 2554 ปกติ Price1-437-2554.jpg
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย หลังที่ 2 จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 21 ม.ค. 2557 ปกติ e-Auction-308-2557.pdf
งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร จำนวน 2 รายการ คัดเลือกจ้าง 7/2554  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 20 ก.ค. 2554 ปกติ Price1-501-2554.pdf
ตู้บ่มเพาะด้วยอากาศแบบใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จำนวน 1 ตู้  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 20 พ.ค. 2557 ปกติ Price1-1549-2557.pdf
กล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับ พร้อมชุดไมโครมานิพูเลชั่น จำนวน 1 ชุด การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 28 ม.ค. 2556 ปกติ e-Auction-219-2556.pdf
เครื่องตรวจหามะเร็งเต้านมแบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 07 ก.ย. 2554 ปกติ e-Auction-122-2554.pdf
เครื่องล้างหม้อนอน จำนวน 2 รายการ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 01 ก.ค. 2553 ปกติ Price1-103-2553.pdf
ตู้ดูดสารเคมีแบบไร้ท่อ จำนวน 1 ชุด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 03 ม.ค. 2556 ปกติ Price1-1015-2556.pdf
เครื่องทำความเย็น พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 03 พ.ค. 2554 ปกติ Price1-442-2554.pdf
โครงการป้องกันภัยพิบัติสำหรับ DATA CENTER การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 24 ส.ค. 2553 ปกติ e-Auction-13-2553.pdf
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 รายการ  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 13 พ.ย. 2556 ปกติ Price1-1321-2556.pdf
ระบบป้องกันเครือข่าย (Firewall) จำนวน 1 ระบบ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 05 ก.พ. 2556 ปกติ e-Auction-224-2556.pdf
จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีคัดเลือก  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 23 มี.ค. 2555 ปกติ Price1-725-2555.pdf
รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการประสงค์จะเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 17 ต.ค. 2556 ปกติ Price1-1298-2556.pdf
เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู. จำนวน 9 เครื่อง  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 09 เม.ย. 2557 ปกติ Price1-1511-2557.pdf
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ประมวลผลไม่น้อยกว่า 4 Core ความเร็วไม่น้อยกว่า 2.5 GHz จำนวน 2 เครื่อง 12/2555 ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 09 ก.ค. 2555 ปกติ Price1-815-2555.pdf

หน้า

Go to top