ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
เพิ่มประกาศฯใหม่

หน้า 13 ลำดับที่ 241 - 260 จากทั้งหมด 4381 รายการ
ชื่อหัวข้อที่ต้องการ
หัวข้อ ประเภทประกาศ หน่วยงาน วันที่ประกาศ สถานะประกาศ ไฟล์ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องบดเตรียมตัวอย่างแห้ง จำนวน 1 เครื่อง การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะเกษตรศาสตร์ 14 พ.ย. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1430643978.pdf
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องตรวจวัดและวิเคราะห์สารชีวภาพ จำนวน 1 เครื่อง การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะเกษตรศาสตร์ 14 พ.ย. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1930474892.pdf
ประกาศวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยสื่อ ศิลปะ และเทคโนโลยี 14 พ.ย. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1314474995.pdf
ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เวิคสเตชั่น จำนวน 55 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 14 พ.ย. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-542179504.pdf
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อชุดกระจายสัญญาณเครือข่ายความเร็วสูงเพื่อการศึกษา ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 13 พ.ย. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-797519922.pdf
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำปี 2562 จำนวน 1 งาน โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ 12 พ.ย. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1071564389.pdf
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ 12 พ.ย. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1127834862.pdf
ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคางานจ้างปรับปรุงห้องเรียนหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (JOINT DEGREE) ด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 09 พ.ย. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-69152115.pdf
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding) การซื้อวัสดุบริโภคประเภทผลไม้ จำนวน 15 รายการ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 09 พ.ย. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1501572572.pdf
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding) การซื้อวัสดุบริโภคประเภทเนื้อสุกรชำแหละ จำนวน 17 รายการ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 09 พ.ย. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1451674530.pdf
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding) การซื้อวัสดุบริโภคประเภทเครื่องปรุงรส จำนวน 18 รายการ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 09 พ.ย. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-2100332894.pdf
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding) การซื้อวัสดุบริโภคประเภทไข่ไก่ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 09 พ.ย. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-932927927.pdf
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding) การซื้อวัสดุบริโภคประเภทข้าวสาร จำนวน 4 รายการ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 09 พ.ย. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-77781857.pdf
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding) การซื้อวัสดุบริโภคประเภทไก่สด จำนวน 13 รายการ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 09 พ.ย. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-285931351.pdf
ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องลดขนาดอนุภาคไฮเพชรชเซอร์โฮโมจีไนเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะเภสัชศาสตร์ 08 พ.ย. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-806976463.pdf
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 08 พ.ย. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-2047920353.PDF
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 08 พ.ย. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1678109119.pdf
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มช.เรื่อง ประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding) การซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 5 รายการ(หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 08 พ.ย. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-297592006.pdf
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มช.เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเสริมสร้างสุขภาพนักศึกษาฯ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 08 พ.ย. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-322300522.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 673 รายการ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานหอพักนักศึกษา 07 พ.ย. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1424358216.pdf

หน้า

Go to top