ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
เพิ่มประกาศฯใหม่

หน้า 3 ลำดับที่ 41 - 60 จากทั้งหมด 4381 รายการ
ชื่อหัวข้อที่ต้องการ
หัวข้อ ประเภทประกาศเรียงจากมากไปน้อย หน่วยงาน วันที่ประกาศ สถานะประกาศ ไฟล์ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 19 มิ.ย. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1367497505.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดของสำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 06 ก.ย. 2559 ประกาศปกติ cmupurchase-2016-127848807.pdf
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง จัดซื้อเตียงผ่าตัดใหญ่ควบคุมด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 เตียง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ 12 ก.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1201331181.pdf
เครื่องถ่ายภาพเอกซเรย์ทั่วไประบบเคลื่อนที่ได้ จำนวน 1 เครื่อง  การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 06 มิ.ย. 2554 ปกติ e-Auction-70-2554.pdf
ประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตไอน้ำแรงดันสูงพร้อมงานท่อภายใน จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 15 มิ.ย. 2555 ปกติ e-Auction-174-2555.pdf
ประกาศงานปรังปรุงภูมิทัศน์และถนนทางเข้าสำนักบริการวิชาการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักบริการวิชาการ 15 มี.ค. 2559 ประกาศปกติ cmupurchase-2016-1253655994.pdf
ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกวดราคาจัดซื้อหนังสือเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2562 การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 07 ก.พ. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-1121874709.pdf
ประกวดราคา ผ้าก๊อส จำนวน 3 รายการ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 20 พ.ค. 2557 ปกติ e-Auction-347-2557.pdf
เรื่อง จ้างพิมพ์ข่าวสารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รายสัปดาห์และข่าวสารทองกวาว ปี ๒๕๕๕ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 02 ก.ย. 2554 ปกติ e-Auction-111-2554.pdf
จัดซื้อยูนิตทำฟันพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 15 ชุด การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 26 ต.ค. 2558 ประกาศปกติ cmupurchase-2015-1403795555.pdf
ประกาศสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 รายการ เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งพื้น การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 05 ก.ย. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-182587761.pdf
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศประกวดราคาจ้างทำความสะอาดหอพักนักศึกษา ปี 2559 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 20 ส.ค. 2558 ประกาศปกติ cmupurchase-2015-496523089.pdf
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ (ผลิตภัณฑ์ซักผ้า) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 05 ก.ย. 2557 ประกาศปกติ cmupurchase-2014-1833807300.pdf
เพิ่มเติม ประกวดราคางานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย(สวนดอก)มอเตอร์ปั๊มเติมอากาศ บ่อเติมอากาศ ฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 30 ส.ค. 2556 ปกติ e-Auction-278-2556.pdf
ประกาศประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์ยูนิตทำฟันพร้อม การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 08 ธ.ค. 2557 ประกาศปกติ cmupurchase-2014-1305107302.pdf
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภคประเภทอาหารแช่แข็งและอาหารแปรรูป จำนวน 44 รายการ ด้วยวิธี e-bidding การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 03 พ.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-405691424.pdf
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มช.เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องบรรยาย 0408 ชั้น 4 อาคารเรียนรวม การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 23 เม.ย. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-640398976.pdf
ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ ชนิด 3 กระบอกตาสำหรับ 5 คนดูพร้อมชุดถ่ายภาพและอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธี e-bidding การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 18 ธ.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-925612875.pdf
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 4 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 25 พ.ค. 2553 ปกติ e-Auction-3-2553.pdf
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องงานบริหารทั่วไป ชั้น 1 อาคาร 1 บัณฑิตวิทยาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ บัณฑิตวิทยาลัย 02 พ.ย. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-1656704976.pdf

หน้า

Go to top