ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
เพิ่มประกาศฯใหม่

หน้า 3 ลำดับที่ 41 - 60 จากทั้งหมด 4381 รายการ
ชื่อหัวข้อที่ต้องการ
หัวข้อ ประเภทประกาศ หน่วยงานเรียงจากมากไปน้อย วันที่ประกาศ สถานะประกาศ ไฟล์ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (กระปุกพลาสติกฝาสีเหลือง)  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 24 ก.พ. 2554 ปกติ Price1-372-2554.pdf
กล้องส่องตรวจเพื่อช่วยใส่ท่อทางเดินหายใจเด็กเล็ก ชนิดปรับทิศทางได้ จำนวน 1 เครื่อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 15 พ.ย. 2556 ปกติ Price1-1326-2556.pdf
รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาเช่าสถานที่ประกอบการร้านกาแฟ  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 10 พ.ค. 2556 ปกติ Price1-1123-2556.pdf
งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร จำนวน 2 รายการ คัดเลือกจ้าง 8/2556 ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 10 ก.ค. 2556 ปกติ Price1-1180-2556.pdf
คอมพิวเตอร์ชนิดพกพา จำนวน 60 เครื่อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 20 มิ.ย. 2554 ปกติ Price1-479-2554.pdf
เครื่องตรวจวัดองค์ประกอบและมวลน้ำในร่างกาย จำนวน 1 เครื่อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 03 พ.ค. 2555 ปกติ Price1-750-2555.pdf
ประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่รถไฟฟ้า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 20 ก.พ. 2556 ปกติ e-Auction-230-2556.pdf
ขายทอดตลาดหนังสือพิมพ์เก่า หนังสืออ้างอิง สิ่งพิมพ์รัฐบาล ม้วนวิดีทัศน์ และเทปคาสเซท ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 04 เม.ย. 2556 ปกติ Price1-1101-2556.pdf
รถยนต์ตู้โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 17 ก.พ. 2555 ปกติ e-Auction-151-2555.pdf
วัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 18 ธ.ค. 2555 ปกติ Price1-1001-2555.pdf
กล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีชนิดวิดีทัศน์ จำนวน 1 ชุด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 19 ธ.ค. 2556 ปกติ Price1-1363-2556.pdf
ระบบคอมพิวเตอร์ลูกข่ายแบบเสมือน จำนวน 1 ระบบ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 25 ธ.ค. 2556 ปกติ e-Auction-301-2556.pdf
งานจ้างทำความสะอาดอาคารของคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 10/2555 ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 11 ก.ค. 2555 ปกติ Price1-822-2555.pdf
การประกวดราคางานจ้างเดินท่อประปา PE ขนาด 315 มม.และ 200 มม.(จากถังจ่ายน้ำประปา – วงเวียนคณะสังคมศาสตร์) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 16 ก.ค. 2555 ปกติ e-Auction-183-2555.pdf
เครื่องวัดปริมาณเลือดออกจากหัวใจอย่างต่อเนื่อง จำนวน 1 เครื่อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 15 พ.ย. 2556 ปกติ Price1-1331-2556.pdf
เครื่องตัดกระดาษระบบไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 03 พ.ค. 2555 ปกติ Price1-755-2555.pdf
ครุภัณฑ์ ตู้อบแร่ จำนวน 1 เครื่อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 20 ธ.ค. 2556 ปกติ Price1-1368-2556.pdf
งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเคมีอุตสาหกรรม จำนวน 1 รายการ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 23 ก.ค. 2553 ปกติ Price1-120-2553.pdf
เครื่องมือผ่าตัดด้วยระบบคลื่นเสียงความถี่สูงพร้อมระบบดูด จำนวน 1 เครื่อง  การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 21 ธ.ค. 2554 ปกติ e-Auction-137-2554.pdf
ชุดวิเคราะห์เซลล์มีชีวิตพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 09 ม.ค. 2557 ปกติ e-Auction-306-2557.pdf

หน้า

Go to top