ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
เพิ่มประกาศฯใหม่

หน้า 3 ลำดับที่ 41 - 60 จากทั้งหมด 4381 รายการ
ชื่อหัวข้อที่ต้องการ
หัวข้อเรียงจากมากไปน้อย ประเภทประกาศ หน่วยงาน วันที่ประกาศ สถานะประกาศ ไฟล์ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
กล่องใส่เครื่องมือผ่าตัดจุลศัลยกรรม จำนวน 1 ชุด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 09 ธ.ค. 2553 ปกติ Price1-246-2553.pdf
กล้องขยายส่องตรวจปากมดลูก จำนวน 1 กล้อง  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 02 ก.ย. 2554 ปกติ Price1-560-2554.pdf
กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา จำนวน 10 กล้อง  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะทันตแพทยศาสตร์ 10 พ.ค. 2553 ปกติ Price1-18-2553.pdf
กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา จำนวน 9 กล้อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 30 ม.ค. 2557 ปกติ Price1-1423-2557.pdf
กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 กระบอกตา และกล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 กระบอกตา พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอลแบบ DSLR ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 23 ส.ค. 2556 ปกติ Price1-1227-2556.pdf
กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา จำนวน 15 กล้อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 30 พ.ค. 2554 ปกติ Price1-458-2554.pdf
กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา จำนวน 30 ตัว ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 19 ต.ค. 2559 ประกาศปกติ cmupurchase-2016-465454897.pdf
กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 ตา พร้อมชุด 10 คนดู จำนวน 3 ชุด การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 13 ม.ค. 2558 ประกาศปกติ cmupurchase-2015-420615465.pdf
กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 ตา พร้อมชุด 2 คนดู จำนวน 4 ชุด การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 23 ม.ค. 2558 ประกาศปกติ cmupurchase-2015-1206210143.pdf
กล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับ พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอล จำนวน 1 ชุด  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 19 ธ.ค. 2556 ปกติ Price1-1357-2556.pdf
กล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับ พร้อมชุดไมโครมานิพูเลชั่น จำนวน 1 ชุด การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 28 ม.ค. 2556 ปกติ e-Auction-219-2556.pdf
กล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับพร้อมชุดอุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณภาพดิจิตอล จำนวน 1 ชุด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 29 ต.ค. 2555 ปกติ Price1-967-2555.pdf
กล้องจุลทรรศน์ระบบถ่ายภาพอัตโนมัติพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ภาพ จำนวน 1 ชุด การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 28 ต.ค. 2558 ประกาศปกติ cmupurchase-2015-29780388.pdf
กล้องจุลทรรศน์ศัลยกรรม จำนวน 1 กล้อง การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 30 พ.ค. 2554 ปกติ e-Auction-68-2554.pdf
กล้องจุลทรรศน์หัวกลับ จำนวน ๑ ชุด   ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะทันตแพทยศาสตร์ 30 พ.ย. 2554 ปกติ Price1-627-2554.pdf
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน จำนวน 1 ชุด  การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 01 ก.ย. 2554 ปกติ e-Auction-103-2554.pdf
กล้องจุลทรรศน์แบบหัวกลับชนิดฟลูออเรสเซนส์ จำนวน 1 กล้อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 19 ธ.ค. 2556 ปกติ Price1-1358-2556.pdf
กล้องจุลทรรศน์โพลาไรซิ่ง พร้อมอุปกรณ์ (Polarizing Microscope) จำนวน 1 เครื่อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 26 ต.ค. 2553 ปกติ Price1-166-2553.pdf
กล้องจุลทรรศน์โพลาไรซิ่ง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 26 ต.ค. 2553 ปกติ Price1-167-2553.pdf
กล้องจุลทรรศน์โพลาไรซิ่ง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง 10/2557 ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะวิทยาศาสตร์ 08 ม.ค. 2557 ปกติ Price1-1387-2557.pdf

หน้า

Go to top