ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
เพิ่มประกาศฯใหม่

หน้า 210 ลำดับที่ 4181 - 4200 จากทั้งหมด 4381 รายการ
ชื่อหัวข้อที่ต้องการ
หัวข้อเรียงจากน้อยไปมาก ประเภทประกาศ หน่วยงาน วันที่ประกาศ สถานะประกาศ ไฟล์ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การประกวดราคางานจ้างปรับปรุงระบบสัญญาณภาพ LCD Projector ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 08 พ.ค. 2556 ปกติ Price1-1117-2556.pdf
การประกวดราคางานจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหมู่บ้านไผ่ล้อม  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 30 ม.ค. 2556 ปกติ Price1-1044-2556.pdf
การประกวดราคางานจ้างทำปกปริญญาบัตร จำนวน 11,000 ปกสำหรับงานพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 47 ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 25 ก.ย. 2555 ปกติ Price1-937-2555.pdf
การประกวดราคางานจ้างทำความสะอาดหอพักนักศึกษา เฮือนสีชมพู ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 08 ส.ค. 2554 ปกติ Price1-511-2554.pdf
การประกวดราคางานจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่างบริเวณลานสัก ฯ และบริเวณหอนาฬิกา  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 21 เม.ย. 2556 ปกติ Price1-1104-2556.doc
การประกวดราคางานจ้างก่อสร้างรั้วด้านหลังอาคารหอพักนักศึกษาศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 21 ส.ค. 2555 ปกติ Price1-880-2555.pdf
การประกวดราคางานจ้างก่อสร้างรั้วด้านข้างและด้านหลัง ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมุทรสาคร  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 03 ก.ค. 2556 ปกติ Price1-1171-2556.pdf
การประกวดราคางานจ้างก่อสร้างทำรางระบายน้ำ บริเวณไหล่ทางภายในศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย”  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 14 พ.ค. 2556 ปกติ Price1-1124-2556.pdf
การประกวดราคาก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา จำนวน 2 หลัง มีโถงกลาง พร้อมครุภัณฑ์ ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2  การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 11 ก.ย. 2556 ปกติ e-Auction-291-2556.pdf
การติดตั้งระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 23 ส.ค. 2553 ปกติ e-Auction-12-2553.pdf
การจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะทันตแพทยศาสตร์ 03 ต.ค. 2554 ปกติ Price1-595-2554.pdf
การจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะทันตแพทยศาสตร์ 09 ก.ย. 2554 ปกติ Price1-575-2554.pdf
การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2560 ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะพยาบาลศาสตร์ 08 ส.ค. 2559 ประกาศปกติ cmupurchase-2016-1908748400.pdf
การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะทันตแพทยศาสตร์ 09 ก.ย. 2554 ปกติ Price1-574-2554.pdf
การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะพยาบาลศาสตร์ 29 ส.ค. 2554 ปกติ Price1-557-2554.pdf
การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะเทคนิคการแพทย์ 10 ต.ค. 2556 ปกติ Price1-1288-2556.pdf
การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะพยาบาลศาสตร์ 27 ส.ค. 2556 ปกติ Price1-1234-2556.pdf
การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะพยาบาลศาสตร์ 02 ก.ย. 2553 ปกติ Price1-144-2553.pdf
การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะพยาบาลศาสตร์ 05 ก.ย. 2555 ปกติ Price1-903-2555.pdf
การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะเทคนิคการแพทย์ 23 ส.ค. 2555 ปกติ Price1-885-2555.pdf

หน้า

Go to top