ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
เพิ่มประกาศฯใหม่

หน้า 212 ลำดับที่ 4221 - 4240 จากทั้งหมด 4381 รายการ
ชื่อหัวข้อที่ต้องการ
หัวข้อ ประเภทประกาศ หน่วยงาน วันที่ประกาศ สถานะประกาศเรียงจากมากไปน้อย ไฟล์ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 03 ก.ค. 2556 ปกติ Price1-1166-2556.pdf
การประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่รถไฟฟ้า จำนวน 120 ลูก ด้วยวิธีการประกวดราคา ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 17 พ.ค. 2556 ปกติ Price1-1127-2556.pdf
ระบบ Absorption Chiller ขนาดไม่ต่ำกว่า 10 ตันความเย็น ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 12 ก.ค. 2554 ปกติ Price1-497-2554.pdf
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 166 รายการ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 28 ส.ค. 2556 ปกติ Price1-1238-2556.pdf
กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา จำนวน 15 กล้อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 30 พ.ค. 2554 ปกติ Price1-458-2554.pdf
งานจ้าง ก่อสร้างโรงเก็บน้ำแปลงทดลอง คณะเกษตรศาสตร์ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะเกษตรศาสตร์ 26 ก.ค. 2556 ปกติ Price1-1199-2556.pdf
ครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ เลขที่ ๒๓/๒๕๕๔ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะวิทยาศาสตร์ 08 เม.ย. 2554 ปกติ Price1-419-2554.pdf
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีคัดเลือก ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง วิทยาลัยสื่อ ศิลปะ และเทคโนโลยี 14 พ.ย. 2554 ปกติ Price1-612-2554.pdf
เครื่องตรวจระบบประสาทอัตโนมัติในคนแบบ Non-invasive จำนวน 1 ชุด  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 08 ก.ย. 2554 ปกติ Price1-573-2554.pdf
โคมไฟผ่าตัด แบบติดเพดาน จำนวน 3 ชุด  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 09 ธ.ค. 2553 ปกติ Price1-244-2553.pdf
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 13 มี.ค. 2555 ปกติ e-Auction-160-2555.pdf
เครื่องกรองอากาศกำจัดเชื้อโรคระบบ HEPA ชนิดติดเพดาน จำนวน 2 รายการ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 18 ส.ค. 2554 ปกติ Price1-534-2554.pdf
เครื่องบันทึกความดันในหลอดเลือดแดงใหญ่ จากความดันในหลอดเลือดส่วนปลาย จำนวน 1 เครื่อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 02 มี.ค. 2554 ปกติ Price1-379-2554.pdf
คัดเลือกการจ้างทำความสะอาด เพิ่มเติม  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักทะเบียนและประมวลผล 10 ก.ย. 2553 ปกติ Price1-150-2553.pdf
เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าเส้นประสาทและกล้ามเนื้อแบบ Portable จำนวน 1 ชุด  การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 09 ส.ค. 2554 ปกติ e-Auction-90-2554.pdf
ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 11 ประเภท  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 08 ก.พ. 2554 ปกติ Price1-340-2554.jpg
เครื่องวัดปริมาณเลือดที่ออกจากหัวใจอย่างต่อเนื่อง จำนวน 1 เครื่อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 02 ก.ค. 2553 ปกติ Price1-110-2553.pdf
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารฝึกปฏิบัติงานในคลินิก ขนาด 4 ชั้น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 27 พ.ย. 2555 ปกติ e-Auction-214-2555.pdf
กล้องส่องตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ จำนวน 1 กล้อง  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 07 ม.ค. 2554 ปกติ Price1-301-2554.pdf
เครื่องไตเทียม จำนวน 2 เครื่อง  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 10 พ.ค. 2553 ปกติ Price1-71-2553.pdf

หน้า

Go to top