ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
เพิ่มประกาศฯใหม่

หน้า 214 ลำดับที่ 4261 - 4280 จากทั้งหมด 4381 รายการ
ชื่อหัวข้อที่ต้องการ
หัวข้อ ประเภทประกาศ หน่วยงาน วันที่ประกาศ สถานะประกาศเรียงจากมากไปน้อย ไฟล์ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะทันตแพทยศาสตร์ 16 พ.ค. 2555 ปกติ Price1-766-2555.pdf
ชุดศูนย์กลางเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจ จำนวน 1 ชุด การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 02 ก.ย. 2554 ปกติ e-Auction-106-2554.pdf
จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารเรียนและบริหาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 05 ก.ย. 2554 ปกติ Price1-567-2554.pdf
ชุดเครื่องมือผ่าตัดหัวใจ จำนวน 1 ชุด  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 17 ส.ค. 2554 ปกติ Price1-528-2554.pdf
ครุภัณฑ์ จำนวน 13 รายการ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะพยาบาลศาสตร์ 27 ก.พ. 2556 ปกติ Price1-1070-2556.pdf
ครุภัณฑ์รถยนต์กระบะบรรทุกเล็ก จำนวน ๑ คัน ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะทันตแพทยศาสตร์ 25 พ.ย. 2554 ปกติ Price1-620-2554.pdf
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 9 รายการ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 15 ม.ค. 2556 ปกติ Price1-1028-2556.pdf
ประกาศจัดซื้อระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร โดยใช้ BI (Business Intelligence)  การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 05 ก.ย. 2556 ปกติ e-Auction-283-2556.pdf
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 12 ก.ย. 2554 ปกติ Price1-581-2554.pdf
วัสดุสำนักงาน จำนวน 57 รายการ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 11 พ.ค. 2553 ปกติ Price1-81-2553.pdf
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 7 รายการ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 07 ม.ค. 2557 ปกติ Price1-1384-2557.pdf
เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร และความดันชนิดเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 1 เครื่อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 28 พ.ค. 2557 ปกติ Price1-1569-2557.pdf
ประกวดราคาจ้างทาสีอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย หลังที่ ๑ , ๒ และ ๓  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 20 ก.พ. 2555 ปกติ Price1-701-2555.pdf
จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีคัดเลือก (พิจารณาแต่ละรายการ) ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะสัตวแพทยศาสตร์ 19 ธ.ค. 2555 ปกติ Price1-1009-2555.pdf
ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ด้านการบริหารจัดการ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 10 พ.ค. 2553 ปกติ Price1-42-2553.pdf
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลระดับสูง จำนวน 10 เครื่อง 7/2557 ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะวิทยาศาสตร์ 02 ธ.ค. 2556 ปกติ Price1-1345-2556.pdf
ชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพการส่องตรวจกระเพาะปัสสาวะออกจอภาพ จำนวน 1 ชุด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 28 ธ.ค. 2554 ปกติ Price1-661-2554.pdf
ชุดเครื่องมือเจาะ ตัด กรอกระดูก จำนวน 1 ชุด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 29 ต.ค. 2555 ปกติ Price1-970-2555.pdf
ประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่รถไฟฟ้า จำนวน 300 ลูก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 11 มี.ค. 2556 ปกติ e-Auction-237-2556.pdf
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่า (เครื่องพิมพ์ตัด 4)  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 15 มิ.ย. 2554 ปกติ Price1-472-2554.pdf

หน้า

Go to top