ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
เพิ่มประกาศฯใหม่

หน้า 216 ลำดับที่ 4301 - 4320 จากทั้งหมด 4381 รายการ
ชื่อหัวข้อที่ต้องการ
หัวข้อ ประเภทประกาศ หน่วยงาน วันที่ประกาศ สถานะประกาศเรียงจากมากไปน้อย ไฟล์ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาจัดทำระบบความปลอดภัย ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะมนุษยศาสตร์ 28 พ.ค. 2556 ปกติ Price1-1132-2556.pdf
ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน และเอกสารเชิญชวน (เพิ่มเติม) ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 12 พ.ย. 2553 ปกติ Price1-179-2553.pdf
ประกวดราคาจ้างปรับพื้นที่พร้อมจัดทำสนามบาสเก็ตบอลพร้อมอุปกรณ์ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 28 มี.ค. 2556 ปกติ Price1-1093-2556.pdf
จ้างทำความสะอาดอาคารเรียนและอาคารห้องประชุมใหญ่ คณะเกษตรศาสตร์ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะเกษตรศาสตร์ 02 ก.ย. 2553 ปกติ Price1-140-2553.pdf
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ความเร็วไม่ต่ำกว่า 2.0 GHz จำนวน 2 เครื่อง   ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 06 มี.ค. 2557 ปกติ Price1-1479-2557.pdf
ยกเลิกการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 23 เครื่อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 25 มิ.ย. 2553 ปกติ Price1-100-2553.pdf
ชุดเครื่องมือผ่าตัดหลอดเลือด จำนวน 1 ชุด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 10 พ.ค. 2553 ปกติ Price1-56-2553.pdf
วัสดุสำนักงาน จำนวน 89 รายการ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 27 ม.ค. 2557 ปกติ Price1-1410-2557.pdf
ตู้อบแบบเคลื่อนย้าน Transport incubator จำนวน 1 ตู้  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 10 พ.ค. 2553 ปกติ Price1-17-2553.pdf
ประกวดราคาย้ายระบบสาธารณูปโภคอาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะนิติศาสตร์ 14 มิ.ย. 2554 ปกติ e-Auction-76-2554.pdf
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงงานออกแบบและก่อสร้าง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 15 ม.ค. 2557 ปกติ Price1-1395-2557.pdf
เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจแบบเคลื่อนที่ได้ จำนวน 2 เครื่อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 17 ส.ค. 2554 ปกติ Price1-527-2554.pdf
ประกาศการจัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์ระดับองค์กร (Campus Agreement) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 24 เม.ย. 2556 ปกติ e-Auction-246-2556.pdf
ครุภัณฑ์เครื่องกรองเรซิน ๕๖ เครื่อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 04 เม.ย. 2555 ปกติ Price1-734-2555.pdf
ประกวดราคางานจ้างปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษาอาคาร 1 และ 2   ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 16 ส.ค. 2556 ปกติ Price1-1215-2556.pdf
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 30 KVA พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 30 มิ.ย. 2554 ปกติ Price1-488-2554.pdf
จัดซื้อครุภัณฑ์ประจาห้องปฏิบัติการวิชาการประชาสัมพันธ์และห้องปฏิบัติการสาขาวิชาหนังสือพิมพ์ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะการสื่อสารมวลชน 10 ก.พ. 2555 ปกติ Price1-693-2555.pdf
เพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทข้าวสาร ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 04 พ.ย. 2556 ปกติ Price1-1310-2556.pdf
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีคัดเลือก ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง วิทยาลัยสื่อ ศิลปะ และเทคโนโลยี 14 พ.ย. 2554 ปกติ Price1-612-2554.pdf
เครื่องตรวจระบบประสาทอัตโนมัติในคนแบบ Non-invasive จำนวน 1 ชุด  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 08 ก.ย. 2554 ปกติ Price1-573-2554.pdf

หน้า

Go to top