ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
เพิ่มประกาศฯใหม่

หน้า 216 ลำดับที่ 4301 - 4320 จากทั้งหมด 4381 รายการ
ชื่อหัวข้อที่ต้องการ
หัวข้อเรียงจากน้อยไปมาก ประเภทประกาศ หน่วยงาน วันที่ประกาศ สถานะประกาศ ไฟล์ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
กล้องส่องตรวจรักษาทางเดินอาหารและกระเพาะอาหารชนิดวีดิทัศน์ จำนวน 1 กล้อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 20 เม.ย. 2558 ประกาศปกติ cmupurchase-2015-657567729.pdf
กล้องส่องตรวจรักษาทางเดินอาหารและกระเพาะอาหารชนิดวิดีทัศน์ จำนวน 1 ชุด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 25 เม.ย. 2557 ปกติ Price1-1537-2557.pdf
กล้องส่องตรวจรักษาทางเดินอาหารและกระเพาะอาหารชนิดวิดีทัศน์ จำนวน 1 ชุด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 26 ม.ค. 2558 ประกาศปกติ cmupurchase-2015-577300413.pdf
กล้องส่องตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ จำนวน 1 ชุด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 05 มิ.ย. 2557 ประกาศปกติ Price1-1583-2557.pdf
กล้องส่องตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ จำนวน 1 กล้อง  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 07 ม.ค. 2554 ปกติ Price1-301-2554.pdf
กล้องส่องตรวจมะเร็งปากมดลูกระบบวิดีทัศน์ พร้อมโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล จำนวน 1 ชุด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 10 ก.พ. 2558 ประกาศปกติ cmupurchase-2015-666022437.pdf
กล้องส่องตรวจผ่าตัดระบบวีดิทัศน์ จำนวน 1 ชุด การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 30 ม.ค. 2558 ประกาศปกติ cmupurchase-2015-2057985395.pdf
กล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดวีดีทัศน์แบบ convex จำนวน 1 ชุด  การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 17 ส.ค. 2555 ปกติ e-Auction-193-2555.pdf
กล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมชนิดวีดิทัศน์ จำนวน 1 ชุด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 09 มิ.ย. 2558 ประกาศปกติ cmupurchase-2015-1655226699.pdf
กล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีชนิดวิดีทัศน์ จำนวน 1 ชุด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 19 ธ.ค. 2556 ปกติ Price1-1363-2556.pdf
กล้องส่องตรวจทางเดินอาหารส่วนบนชนิดวีดิทัศน์ จำนวน 1 กล้อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 20 เม.ย. 2558 ประกาศปกติ cmupurchase-2015-1799480911.pdf
กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้ส่วนต้นชนิดวีดิทัศน์ จำนวน 1 กล้อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 21 ต.ค. 2558 ประกาศปกติ cmupurchase-2015-1258191142.pdf
กล้องสเตอริโอชนิด 2 ตา พร้อมชุดไฟส่องขึ้นและส่องลง ชนิดแอลอีดี จำนวน 15 ชุด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 30 ม.ค. 2557 ปกติ Price1-1424-2557.pdf
กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง โดยวิธีประกวดราคา  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 18 พ.ย. 2553 ปกติ Price1-186-2553.pdf
กล้องผ่าตัดตาในห้องทดลอง จำนวน 1 ชุด  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 27 ก.พ. 2556 ปกติ Price1-1071-2556.pdf
กล้องผ่าตัดตาในห้องทดลอง จำนวน 1 ชุด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 03 ม.ค. 2556 ปกติ Price1-1017-2556.pdf
กล้องผ่าตัดตาและจอประสาทตา พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 18 ส.ค. 2558 ประกาศปกติ cmupurchase-2015-1702589977.pdf
กล้องผ่าตัดจุลศัลยกรรมพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 27 พ.ย. 2558 ประกาศปกติ cmupurchase-2015-224964359.pdf
กล้องถ่ายภาพความร้อน จำนวน 1 ชุด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะวิทยาศาสตร์ 15 ส.ค. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-784001234.pdf
กล้องถ่ายภาพความร้อน จำนวน 1 ชุด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะวิทยาศาสตร์ 14 ก.ค. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-360358875.pdf

หน้า

Go to top