ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
เพิ่มประกาศฯใหม่

หน้า 217 ลำดับที่ 4321 - 4340 จากทั้งหมด 4381 รายการ
ชื่อหัวข้อที่ต้องการ
หัวข้อ ประเภทประกาศ หน่วยงาน วันที่ประกาศ สถานะประกาศเรียงจากมากไปน้อย ไฟล์ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 23 รายการ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 15 ม.ค. 2556 ปกติ Price1-1029-2556.pdf
จัดซื้อครุภัณฑ์ เพื่อการจัดการทดสอบออนไลน์ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 04 ก.พ. 2557 ปกติ Price1-1433-2557.pdf
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 73 รายการ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะบริหารธุรกิจ 06 ก.พ. 2557 ปกติ Price1-1438-2557.pdf
การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถาบันภาษา ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง สถาบันภาษา 17 ก.ย. 2556 ปกติ Price1-1273-2556.pdf
ครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ เลขที่ 7/2555 ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะวิทยาศาสตร์ 06 มี.ค. 2555 ปกติ Price1-713-2555.pdf
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ยูนิตทำฟัน จำนวน 10 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 08 ก.พ. 2556 ปกติ e-Auction-225-2556.pdf
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจาห้องบรรยายขนาด ๔๐๐ ที่นั่ง, ห้องบรรยาย ๑๐๐ ที่นั่ง,ห้องบรรยายขนาด ๓๐ ที่นั่ง และอาคารห้องปฏิบัติการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะการสื่อสารมวลชน 10 มี.ค. 2554 ปกติ e-Auction-38-2554.pdf
เครื่องอัลตร้าซาวด์ จำนวน 1 เครื่อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 12 ก.ย. 2554 ปกติ Price1-584-2554.pdf
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีคัดเลือก ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะสัตวแพทยศาสตร์ 11 ก.ย. 2555 ปกติ Price1-913-2555.pdf
เครื่องปั่นเหวี่ยงชนิดควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 30 พ.ย. 2553 ปกติ Price1-212-2553.pdf
ประกาศการจัดซื้อระบบเครื่องแม่ข่ายเก็บข้อมูล และซอฟต์แวร์  การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 01 ก.ค. 2556 ปกติ e-Auction-258-2556.pdf
ครุภัณฑ์ ตู้อบแร่ จำนวน 1 เครื่อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 20 ธ.ค. 2556 ปกติ Price1-1368-2556.pdf
ชุดวัดแรงและการสั่นสะเทือน จำนวน ๑ ชุด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 22 พ.ค. 2555 ปกติ Price1-771-2555.pdf
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคารเรียนศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 23 ก.พ. 2555 ปกติ e-Auction-154-2555.pdf
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วบางส่วน และย้ายป้ายด้านหน้าทางเข้่าหลักด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 17 ม.ค. 2555 ปกติ Price1-674-2555.pdf
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 19 พ.ย. 2553 ปกติ Price1-191-2553.pdf
เครื่องวัดความดันโลหิต แบบอัตโนมัติพร้อมวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน 4 เครื่อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 25 เม.ย. 2557 ปกติ Price1-1532-2557.pdf
เครื่องช่วยทดแทนการทำงานของไตชนิดต่อเนื่อง จำนวน 1 เครื่อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 10 ส.ค. 2555 ปกติ Price1-866-2555.pdf
เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม จำนวน 1 เครื่อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 06 มี.ค. 2557 ปกติ Price1-1470-2557.pdf
เครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจ แบบเคลื่อนย้ายได้ พร้อมระบบวัดสัญญาณชีพและวัดความดันโลหิตแบบแทงเส้น จำนวน 1 เครื่อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 21 ก.พ. 2554 ปกติ Price1-361-2554.pdf

หน้า

Go to top