ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
เพิ่มประกาศฯใหม่

หน้า 218 ลำดับที่ 4341 - 4360 จากทั้งหมด 4381 รายการ
ชื่อหัวข้อที่ต้องการ
หัวข้อ ประเภทประกาศเรียงจากมากไปน้อย หน่วยงาน วันที่ประกาศ สถานะประกาศ ไฟล์ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน ๑๑๖ รายการ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะเกษตรศาสตร์ 29 มี.ค. 2556 ปกติ Price1-1095-2556.pdf
เครื่องวัดกำลังของเลนส์เทียมด้วยแสงเลเซอร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 28 พ.ค. 2557 ปกติ Price1-1566-2557.pdf
ประกาศคณะการสื่อสารมวลชน เรื่องจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 18 เครื่อง พร้อมระบบคีย์การ์ดเปิด-ปิด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะการสื่อสารมวลชน 08 พ.ย. 2559 ประกาศปกติ cmupurchase-2016-1497739626.pdf
ยกเลิกการจัดซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ รถโดยสาร 12 ที่นั่ง และ รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 21 ม.ค. 2557 ปกติ Price1-1400-2557.pdf
วัสดุสำนักงาน (สติ๊กเกอร์) จำนวน 1 รายการ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 23 พ.ค. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-669966991.pdf
ระบบกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 22 พ.ค. 2556 ปกติ Price1-1130-2556.pdf
จัดซื้อเครื่องวัดการดูดกลืนแสงชนิดเหนือม่วง จำนวน 1 เครื่อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะเกษตรศาสตร์ 22 ก.ย. 2559 ประกาศปกติ cmupurchase-2016-1193391353.pdf
การให้เช่าพื้นที่เพื่อประกอบการจำหน่ายอาหารและหรือเครื่องดื่ม ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะมนุษยศาสตร์ 15 ต.ค. 2556 ปกติ Price1-1296-2556.pdf
เครื่องวัดปริมาณสารพันธุกรรม จำนวน 1 เครื่อง  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 19 ธ.ค. 2556 ปกติ Price1-1361-2556.pdf
วัสดุสำนักงาน จำนวน 100 รายการ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 06 ก.พ. 2555 ปกติ Price1-688-2555.pdf
ประกาศผลการคัดเลือกจ้างปรับปรุงแนวท่อประปาภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 21 ส.ค. 2558 ประกาศปกติ cmupurchase-2015-1290724283.pdf
คณะทันตแพทยศาสตร์ ประกาศเผยแพร่แผนประจำปี 2562วัสดุการแพทย์ 43 รายการ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะทันตแพทยศาสตร์ 06 พ.ย. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-2003798317.pdf
ชุดถ่ายภาพอัตโนมัติจากกล้องจุลทรรศน์ระบบดิจิตอล จำนวน 1 ชุด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 03 ม.ค. 2556 ปกติ Price1-1013-2556.pdf
หุ่นจำลอง จำนวน 4 รายการ (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ) ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 10 พ.ค. 2553 ปกติ Price1-70-2553.pdf
เปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่ในการชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์ ประจำอาคาร 50 ปี รัฐศาสตร์ฯ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 02 ส.ค. 2559 ประกาศปกติ cmupurchase-2016-656499305.pdf
จัดซื้อเครื่องดมยาสลบสัตว์เลี้ยงและชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพระบบดิจิตอล ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะสัตวแพทยศาสตร์ 10 พ.ย. 2558 ประกาศปกติ cmupurchase-2015-2031391489.pdf
ให้เอกชนเช่าสถานที่เพื่อบริการถ่ายเอกสาร ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักทะเบียนและประมวลผล 19 ก.ย. 2554 ปกติ Price1-588-2554.pdf
การรับสมัครผู้เช่าสถานที่เพื่อประกอบและจำหน่ายอาหาร ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะเกษตรศาสตร์ 01 ก.ค. 2558 ประกาศปกติ cmupurchase-2015-630145293.pdf
เชิญชวนยื่นข้อเสนอขายครุภัณฑ์ จำนวน ๒๑ รายการ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะมนุษยศาสตร์ 14 มี.ค. 2555 ปกติ Price1-719-2555.pdf
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนจากอาคารสถิติถึงแยกหอหญิง 3  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 27 ส.ค. 2556 ปกติ Price1-1231-2556.pdf

หน้า

Go to top