ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
เพิ่มประกาศฯใหม่

หน้า 218 ลำดับที่ 4341 - 4360 จากทั้งหมด 4381 รายการ
ชื่อหัวข้อที่ต้องการ
หัวข้อ ประเภทประกาศเรียงจากน้อยไปมาก หน่วยงาน วันที่ประกาศ สถานะประกาศ ไฟล์ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจ้างรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 7 พื้นที่ ประจำปี 2559 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 15 ก.ย. 2558 ประกาศปกติ cmupurchase-2015-1355588812.pdf
ประกาศคณะสังคมศาสตร์ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงสำนักงานภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา อาคาร 2 การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะสังคมศาสตร์ 21 ก.ย. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-46993573.pdf
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยตาดชมพู พร้อมระบบผันน้ำ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 29 ก.พ. 2559 ประกาศปกติ cmupurchase-2016-1676009234.pdf
รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อตู้พักฟื้นสัตว์ทดลองปลอดเชื้อสำหรับหนูถีบจักร ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ตู้ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์สัตว์ทดลอง 26 ม.ค. 2559 ประกาศปกติ cmupurchase-2016-1606567548.pdf
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์วิจัยข้าวล้านนา จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา 19 ธ.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1899179193.pdf
การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ (กระดาษต่อเนื่อง,กระดาษถ่ายเอกสาร) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 19 ม.ค. 2554 ปกติ e-Auction-29-2554.pdf
ประกาศประกวดราคาซื้อระบบการเรียนการสอนทางไกล ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธี e-bidding การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 05 พ.ย. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1323325937.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารสถานีไฟฟ้าย่อยฯและพื้นที่ด้านข้างอาคาร Sub Station ให้่ได้มาตรฐาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 26 ม.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-4739710.pdf
ประกาศจัดซื้อเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ 01 ธ.ค. 2558 ประกาศปกติ cmupurchase-2015-47322820.pdf
ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์ความเป็นเลิศฯ คณะแพทยศาสตร์ 24 ส.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1445498952.PDF
ประกาศประกวดราคาซื้อตู้เย็นสำหรับงานด้านเวชภัณฑ์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8.8 คิวบิกฟุต จำนวน 84 เครื่อง ด้วยวิธี e-bidding การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 09 พ.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1348150663.pdf
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ตู้ปลอดเชื้อ กรงเลี้ยงหนูขาว กรงเลี้ยงกระต่าย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 06 ก.ย. 2556 ปกติ e-Auction-285-2556.pdf
เครื่องเจาะเปลือกตัวอ่อนด้วยเลเซอร์ จำนวน 1 ชุด การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 24 มี.ค. 2558 ประกาศปกติ cmupurchase-2015-1483526361.pdf
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น 1-5 อาคารเอ็มดี (MD) จำนวน 19 ห้อง การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 19 ธ.ค. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-1935588226.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 09 ม.ค. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-274665987.pdf
ประกวดราคาจ้างติดตั้งโหลดเบรกสวิทช์ SF6 เพื่อรองรับ 5 วงจร ทั้งฝั่งเชิงดอยและฝั่งสวนดอก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เพิ่มเติม) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 26 พ.ค. 2557 ปกติ e-Auction-351-2557.pdf
 เครื่องตรวจวิเคราะห์ระบบการขับถ่ายปัสสาวะแบบ Wireless พร้อมระบบ Video Urodynamic จำนวน 1 ชุด การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 07 พ.ย. 2555 ปกติ e-Auction-211-2555.pdf
ประกาศการจัดซื้อระบบเครื่องแม่ข่ายเก็บข้อมูล และซอฟต์แวร์  การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 01 ก.ค. 2556 ปกติ e-Auction-258-2556.pdf
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ผ้าก๊อซ) ด้วยวิธี e-bidding การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 30 เม.ย. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-975306981.pdf
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศประกวดราคาจ้างทำความสะอาด อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 3 (SCB3) และอาคารธรณีวิทยาตั้งแต่ 1 ต.ค. 61 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 01 มิ.ย. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-2003218457.PDF

หน้า

Go to top