ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
เพิ่มประกาศฯใหม่

หน้า 218 ลำดับที่ 4341 - 4360 จากทั้งหมด 4381 รายการ
ชื่อหัวข้อที่ต้องการ
หัวข้อเรียงจากมากไปน้อย ประเภทประกาศ หน่วยงาน วันที่ประกาศ สถานะประกาศ ไฟล์ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
โคมไฟผ่าตัดชนิดติดเพดาน แบบโคมคู่ จำนวน 1 ชุด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 30 พ.ค. 2554 ปกติ Price1-457-2554.pdf
โคมไฟผ่าตัดชนิดติดเพดานแบบโคมคู่ จำนวน 1 ชุด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 30 พ.ย. 2553 ปกติ Price1-217-2553.pdf
โคมไฟผ่าตัดชนิดโคมใหญ่คู่แขวนเพดาน จำนวน 1 ชุด  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 18 ส.ค. 2554 ปกติ Price1-533-2554.pdf
โคมไฟผ่าตัดชนิดโคมไฟคู่แบบแขวนเพดาน (LED) จำนวน 2 ชุด การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 13 ก.พ. 2558 ประกาศปกติ cmupurchase-2015-329372860.pdf
โคมไฟส่องตรวจและช่วยผ่าตัดชนิดหลอด LED แบบติดเพดานชนิดโคมเดี่ยว จำนวน 4 ชุด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 25 เม.ย. 2557 ปกติ Price1-1530-2557.pdf
โคมไฟส่องตรวจและผ่าตัดเล็ก ชนิดติดเพดานหลอด LED จำนวน 5 ชุด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 08 มี.ค. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-2106835598.pdf
โครงการ: ทาสีอาคารศูนย์ฝึกอบรมทางสัตวแพทย์ 1 และ 2 จำนวน 2 อาคาร ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะสัตวแพทยศาสตร์ 09 ต.ค. 2558 ประกาศปกติ cmupurchase-2015-1819735036.pdf
โครงการ: ปรับปรุงลิฟท์ขนส่งสัตว์ป่วย คณะสัตวแพทยศาสตร์ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 26 พ.ย. 2558 ประกาศปกติ cmupurchase-2015-1671597786.pdf
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อ ปรับปรุง Data Centerเฟส 2 ด้านNetwork การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 07 ส.ค. 2555 ปกติ e-Auction-187-2555.pdf
โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานสภาพแวดล้อมสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร จำนวน 1 รายการ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะเกษตรศาสตร์ 23 ก.ค. 2557 ประกาศปกติ cmupurchase-2014-594111419.pdf
โครงการป้องกันภัยพิบัติสำหรับ DATA CENTER การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 24 ส.ค. 2553 ปกติ e-Auction-13-2553.pdf
โครงการพัฒนาการเลี้ยงและใช้สัตว์เกษตรเพื่องานทางวิทยาศาสตร์งานจ้างก่อสร้างโรงเรือนสำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง (โรงวัว) ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์สัตว์ทดลอง 10 พ.ย. 2558 ประกาศปกติ cmupurchase-2015-1465087660.pdf
โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายความเร็วสูงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 29 เม.ย. 2554 ปกติ e-Auction-58-2554.pdf
โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 28 เม.ย. 2554 ปกติ e-Auction-57-2554.pdf
โต๊ะ Phantom Head จำนวน ๕ ชุด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะทันตแพทยศาสตร์ 07 มี.ค. 2554 ปกติ Price1-384-2554.pdf
โต๊ะตรวจหู คอ จมูกพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 5 ชุด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 09 ธ.ค. 2553 ปกติ Price1-234-2553.pdf
โต๊ะปฏิบัติการ จำนวน 3 รายการ (รายการที่ 204-206 ตามรายละเอียดแนบท้าย) ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 07 ส.ค. 2556 ปกติ Price1-1210-2556.pdf
โต๊ะปฏิบัติการ จำนวน 3 รายการ (รายการที่ 207-209 ตามรายละเอียดแนบท้าย) ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 07 ส.ค. 2556 ปกติ Price1-1211-2556.pdf
โต๊ะปฏิบัติการ จำนวน 3 รายการ  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 09 ก.ค. 2556 ปกติ Price1-1177-2556.pdf
โต๊ะปฏิบัติการ จำนวน 3 รายการ  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 09 ก.ค. 2556 ปกติ Price1-1176-2556.pdf

หน้า

Go to top