ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
เพิ่มประกาศฯใหม่

หน้า 4 ลำดับที่ 61 - 80 จากทั้งหมด 4381 รายการ
ชื่อหัวข้อที่ต้องการ
หัวข้อ ประเภทประกาศ หน่วยงานเรียงจากมากไปน้อย วันที่ประกาศ สถานะประกาศ ไฟล์ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการประสงค์จะเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 18 มี.ค. 2556 ปกติ Price1-1089-2556.pdf
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (ผ้าก๊อส)  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 28 ก.พ. 2554 ปกติ Price1-375-2554.pdf
เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 30 KVA พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 28 มิ.ย. 2554 ปกติ Price1-482-2554.pdf
จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดกั้นแสงประจาอาคารบรรยาย, งานวิจัยและงานพัฒนาบุคลากร ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 23 พ.ค. 2555 ปกติ Price1-772-2555.pdf
งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเคมีอุตสาหกรรม จำนวน 1 รายการ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 23 ก.ค. 2553 ปกติ Price1-120-2553.pdf
เครื่องมือผ่าตัดด้วยระบบคลื่นเสียงความถี่สูงพร้อมระบบดูด จำนวน 1 เครื่อง  การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 21 ธ.ค. 2554 ปกติ e-Auction-137-2554.pdf
โต๊ะปฏิบัติการ จำนวน 3 รายการ (รายการที่ 204-206 ตามรายละเอียดแนบท้าย) ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 07 ส.ค. 2556 ปกติ Price1-1210-2556.pdf
เครื่องจี้และตัดด้วยคลื่นไฟฟ้าความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 03 ม.ค. 2556 ปกติ Price1-1014-2556.pdf
งานจ้างปรับปรุงห้องศูนย์กลางการปฏิบัติและประสานงานภูมิภาค (UNROCC)  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 28 พ.ค. 2556 ปกติ Price1-1133-2556.pdf
รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการประสงค์จะเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 18 ก.พ. 2556 ปกติ Price1-1062-2556.pdf
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 รายการ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 13 พ.ย. 2556 ปกติ Price1-1322-2556.pdf
งานจ้างทำความสะอาดอาคารของคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ 8/2555 ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 04 ก.ค. 2555 ปกติ Price1-811-2555.pdf
รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการประสงค์จะเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 17 ต.ค. 2556 ปกติ Price1-1298-2556.pdf
เตียงเคลื่อนย้ายและเฝ้าสังเกตผู้ป่วย จำนวน 10 เตียง  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 08 ธ.ค. 2554 ปกติ Price1-641-2554.pdf
เครื่องทำสารละลายให้แห้งภายใต้อุณหภูมิต่ำ จำนวน 1 เครื่อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 19 ธ.ค. 2556 ปกติ Price1-1359-2556.pdf
ตู้ปลอดเชื้อระดับสอง (Laminar airflow biosafety) จำนวน 1 ตู้  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 03 ม.ค. 2556 ปกติ Price1-1019-2556.pdf
เครื่องปั่นเหวี่ยง แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 29 ต.ค. 2555 ปกติ Price1-966-2555.pdf
เครื่องสแกนเนอร์ความเร็วสูง ความเร็วไม่ต่ำกว่า 45 แผ่นต่อนาที จำนวน 10 เครื่อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 20 ก.พ. 2556 ปกติ Price1-1067-2556.pdf
รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาดไม่ต่ำกว่า 4 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 11 มี.ค. 2554 ปกติ Price1-385-2554.pdf
ตู้บ่มเพาะเชื้อควบคุมปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และอุณหภูมิ จำนวน 1 ตู้ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 15 พ.ย. 2556 ปกติ Price1-1327-2556.pdf

หน้า

Go to top