ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
เพิ่มประกาศฯใหม่

หน้า 4 ลำดับที่ 61 - 80 จากทั้งหมด 4381 รายการ
ชื่อหัวข้อที่ต้องการ
หัวข้อเรียงจากน้อยไปมาก ประเภทประกาศ หน่วยงาน วันที่ประกาศ สถานะประกาศ ไฟล์ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทไข่สด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 28 ส.ค. 2556 ปกติ Price1-1236-2556.pdf
เพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทไข่สด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 07 ม.ค. 2557 ปกติ Price1-1381-2557.pdf
เพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทเนื้อสุกรชำแหละ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 24 มี.ค. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-352413791.pdf
เพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทเนื้อสุกรชำแหละ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 01 เม.ย. 2557 ปกติ Price1-1505-2557.pdf
เพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทผลไม้ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 23 ธ.ค. 2553 ปกติ Price1-280-2553.jpg
เพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทผลไม้ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 29 เม.ย. 2554 ปกติ Price1-437-2554.jpg
เพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทผลไม้ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 02 ก.ย. 2554 ปกติ Price1-565-2554.jpg
เพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทผลไม้ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 23 ธ.ค. 2554 ปกติ Price1-658-2554.jpg
เพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทผลไม้ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 02 พ.ค. 2555 ปกติ Price1-747-2555.doc
เพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทผลไม้ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 27 ส.ค. 2555 ปกติ Price1-891-2555.pdf
เพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทผลไม้ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 08 ม.ค. 2556 ปกติ Price1-1022-2556.pdf
เพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทผลไม้ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 26 เม.ย. 2556 ปกติ Price1-1107-2556.doc
เพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทผลไม้ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 22 ส.ค. 2556 ปกติ Price1-1224-2556.pdf
เพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทผลไม้ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 25 ธ.ค. 2556 ปกติ Price1-1373-2556.pdf
เพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทผลไม้ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 24 เม.ย. 2557 ปกติ Price1-1519-2557.pdf
เพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 24 ธ.ค. 2553 ปกติ Price1-282-2553.jpg
เพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 02 ก.ย. 2554 ปกติ Price1-564-2554.jpg
เพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 04 ก.ย. 2555 ปกติ Price1-899-2555.pdf
เพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 10 พ.ค. 2556 ปกติ Price1-1121-2556.pdf
เพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 03 ต.ค. 2556 ปกติ Price1-1285-2556.pdf

หน้า

Go to top