ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
เพิ่มประกาศฯใหม่

หน้า 5 ลำดับที่ 81 - 100 จากทั้งหมด 4381 รายการ
ชื่อหัวข้อที่ต้องการ
หัวข้อ ประเภทประกาศเรียงจากมากไปน้อย หน่วยงาน วันที่ประกาศ สถานะประกาศ ไฟล์ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง จัดซื้อน้ำยาตรวจสารเคมีในเลือด จำนวน 26 รายการ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ 04 ก.พ. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-1655921899.pdf
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 17 ธ.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1484489350.pdf
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบบันทึกภาพดิจิทัลเพื่อการตรวจสอบแบบ IP การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักหอสมุด 18 พ.ย. 2559 ประกาศปกติ cmupurchase-2016-959185257.pdf
เครื่องจี้ห้ามเลือดด้วยก๊าซอาร์กอน และระบบคีบซีลเส้นเลือดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 05 ม.ค. 2555 ปกติ e-Auction-144-2555.pdf
ประกวดราคาย้ายระบบสาธารณูปโภคอาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะนิติศาสตร์ 14 มิ.ย. 2554 ปกติ e-Auction-76-2554.pdf
เครื่องตรวจวัดและวิเคราะห์สารชีวโมเลกุลแบบการเรืองแสงฟลูออเรสเซนต์ ด้วยแสงอินฟราเรด จำนวน 1 ชุด การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 14 มี.ค. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-68910887.pdf
ประกาศสำนักบริการวิชาการ จ้างปรังปรุงอาคารสำนักบริการวิชาการ (อาคารใหม่) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักบริการวิชาการ 19 ม.ค. 2559 ประกาศปกติ cmupurchase-2016-136065278.pdf
ประกาศการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบป้องกันภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 31 มี.ค. 2557 ปกติ e-Auction-325-2557.pdf
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องงานบริหารทั่วไป ชั้น 1 อาคาร 1 บัณฑิตวิทยาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ บัณฑิตวิทยาลัย 02 พ.ย. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-1656704976.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์หอพักนักศึกษาต้นแบบ 4 อาคาร (LA4) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 25 พ.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1659737008.pdf
ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์ความเป็นเลิศฯ คณะแพทยศาสตร์ 24 ส.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1445498952.PDF
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องให้การรักษากายภาพบำบัดด้วยเลเซอร์กำลังสูง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธี e-bidding การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 26 ธ.ค. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-1582124657.pdf
ประกาศ วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร จัดซื้อเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณโปรตีนแบบรวดเร็ว จำนวน 1 เครื่อง การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 20 ก.พ. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-1688897732.pdf
ประกาศประกวดราคาซื้อ153.เครื่องล้างและฆ่าเชื้อโรคชนิดอัตโนมัติพร้อมเป่าแห้ง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธี e-bidding การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 27 ธ.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-2069627982.pdf
เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง จำนวน 140 เครื่อง เลขที่ 1/2556 การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 25 ธ.ค. 2555 ปกติ e-Auction-216-2555.pdf
คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศประกวดราคาจ้างติดตั้งโซล่าเซลล์ ดาดฟ้า อาคาร 4 คณะเภสัชศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะเภสัชศาสตร์ 07 ธ.ค. 2559 ประกาศปกติ cmupurchase-2016-1234686518.pdf
เครื่องมือผ่าตัดด้วยระบบคลื่นเสียงความถี่สูงพร้อมระบบดูด จำนวน 1 เครื่อง การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 07 ก.ย. 2554 ปกติ e-Auction-116-2554.pdf
เครื่องปอดและหัวใจเทียมแบบข้างเตียง จำนวน 1 เครื่อง  การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 29 มี.ค. 2554 ปกติ e-Auction-48-2554.pdf
เครื่องวิเคราะห์สารพันธุกรรม แบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 01 ธ.ค. 2558 ประกาศปกติ cmupurchase-2015-1157813012.pdf
ประกาศประกวดราคาซื้อ164. เครื่องดูดของเหลวชนิดแรงดูดสูงแบบเคลื่อนที่ได้ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธี e-bidding การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 27 ธ.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1730462376.pdf

หน้า

Go to top