ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
เพิ่มประกาศฯใหม่

หน้า 5 ลำดับที่ 81 - 100 จากทั้งหมด 4381 รายการ
ชื่อหัวข้อที่ต้องการ
หัวข้อ ประเภทประกาศ หน่วยงานเรียงจากมากไปน้อย วันที่ประกาศ สถานะประกาศ ไฟล์ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เลื่อยตัดกะโหลก จำนวน 1 ชุด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 24 ก.ค. 2555 ปกติ Price1-840-2555.pdf
เครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 31 ต.ค. 2556 ปกติ Price1-1309-2556.pdf
ชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพการส่องตรวจกระเพาะปัสสาวะออกจอภาพ จำนวน 1 ชุด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 11 เม.ย. 2555 ปกติ Price1-738-2555.pdf
เครื่องปรับอากาศสำหรับห้องเครื่องแม่ข่ายและห้องระบบเครือจ่าย จำนวน 2 เครื่อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 04 ก.พ. 2557 ปกติ Price1-1435-2557.pdf
ตู้อบเด็กชนิดเคลื่อนย้าย จำนวน 1 ตู้  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 29 ต.ค. 2555 ปกติ Price1-971-2555.pdf
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมเดินระบบ LAN และอุปกรณ์สลับสัญญาณและตู้ Rack ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 04 มี.ค. 2557 ปกติ Price1-1466-2557.pdf
วัสดุสำนักงานจำนวน 1 รายการ สติกเกอร์ Thermal ขนาด 8.5x6 ซม.พร้อมเครื่องปริ้น  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 03 พ.ค. 2554 ปกติ Price1-440-2554.pdf
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด จำนวน 1 ชุด การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 01 ก.ค. 2554 ปกติ e-Auction-80-2554.pdf
เครื่องล้างจานระบบสายพานขนาดใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 30 ม.ค. 2556 ปกติ e-Auction-222-2556.pdf
เชิญชวนยื่นเสนอราคา จัดซื้อเครื่อง iPad พร้อมอุปกรณ์ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 25 ม.ค. 2556 ปกติ Price1-1042-2556.pdf
ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารและพื้นที่บริเวณคณะศึกษาศาสตร์ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 16 ส.ค. 2556 ปกติ Price1-1217-2556.pdf
งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ชำรุดภายในคณะ จำนวน 1 รายการ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 10 พ.ค. 2553 ปกติ Price1-72-2553.pdf
เครื่องล้างหม้อนอน จำนวน 2 รายการ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 01 ก.ค. 2553 ปกติ Price1-103-2553.pdf
ปรับปรุงหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 2 ชั้น 6 อาคารสุจิณโณ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 30 ก.ค. 2555 ปกติ Price1-845-2555.pdf
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 26 พ.ค. 2557 ปกติ Price1-1556-2557.pdf
เตียงเคลื่อนย้ายและเฝ้าสังเกตผู้ป่วย จำนวน 10 เตียง  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 08 ธ.ค. 2554 ปกติ Price1-641-2554.pdf
เครื่องช่วยพยุงหัวใจโดยใช้บอลลูนในหลอดเลือดแดงใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 29 มี.ค. 2554 ปกติ e-Auction-47-2554.pdf
กรงพลาสติก พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 19 ธ.ค. 2556 ปกติ Price1-1356-2556.pdf
เครื่องถ่ายภาพจากเจล จำนวน 1 เครื่อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 02 ก.ค. 2553 ปกติ Price1-108-2553.pdf
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 รายการ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 13 พ.ย. 2556 ปกติ Price1-1324-2556.pdf

หน้า

Go to top