ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
เพิ่มประกาศฯใหม่

หน้า 5 ลำดับที่ 81 - 100 จากทั้งหมด 4381 รายการ
ชื่อหัวข้อที่ต้องการ
หัวข้อเรียงจากมากไปน้อย ประเภทประกาศ หน่วยงาน วันที่ประกาศ สถานะประกาศ ไฟล์ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
กล้องส่องตรวจรักษาทางเดินอาหารและกระเพาะอาหารชนิดวีดิทัศน์ จำนวน 1 กล้อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 20 เม.ย. 2558 ประกาศปกติ cmupurchase-2015-657567729.pdf
กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวิดิทัศน์ จำนวน 1 กล้อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 11 พ.ค. 2555 ปกติ Price1-761-2555.pdf
กล้องส่องตรวจหลอดลมชนิดไฟเบอร์สโคป จำนวน 1 ชุด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 14 ม.ค. 2554 ปกติ Price1-317-2554.pdf
กล้องส่องตรวจเพื่อช่วยใส่ท่อทางเดินหายใจ ชนิดปรับทิศทางได้ (Fiber optic) จำนวน ๑ ชุด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะทันตแพทยศาสตร์ 03 พ.ค. 2555 ปกติ Price1-749-2555.pdf
กล้องส่องตรวจเพื่อช่วยใส่ท่อทางเดินหายใจชนิดวีดิทัศน์ แบบโค้งงอได้ จำนวน 1 ชุด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 20 เม.ย. 2558 ประกาศปกติ cmupurchase-2015-1133910958.pdf
กล้องส่องตรวจเพื่อช่วยใส่ท่อทางเดินหายใจเด็กเล็ก ชนิดปรับทิศทางได้ จำนวน 1 เครื่อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 31 ม.ค. 2557 ปกติ Price1-1425-2557.pdf
กล้องส่องตรวจเพื่อช่วยใส่ท่อทางเดินหายใจเด็กเล็ก ชนิดปรับทิศทางได้ จำนวน 1 เครื่อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 15 พ.ย. 2556 ปกติ Price1-1326-2556.pdf
กล้องส่องตรวจเพื่อช่วยใส่ท่อทางเดินหายใจเด็กเล็กชนิดปรับทิศทางได้ จำนวน 1 เครื่อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 05 พ.ย. 2557 ประกาศปกติ cmupurchase-2014-1762889564.pdf
กล้องส่องตรวจโพรงจมูกและกล่องเสียงชนิดปรับทิศทางได้แบบพกพา จำนวน 1 ชุด  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 07 ม.ค. 2554 ปกติ Price1-307-2554.pdf
กล้องส่องตรวจโพรงจมูกและกล่องเสียงชนิดวีดิทัศน์ จำนวน 1 ชุด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 03 ธ.ค. 2558 ประกาศปกติ cmupurchase-2015-1616413511.pdf
กล้องส่องหลอดลมขนาดเล็กและกล้องส่องหลอดลมขนาดปกติครบชุด จำนวน 1 ชุด  การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 06 ก.ย. 2554 ปกติ e-Auction-113-2554.pdf
กล้องส่องเพื่อช่วยใส่ท่อช่วยหายใจชนิดวิดิทัศน์แบบโค้งงอได้ จำนวน 1 เครื่อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 23 ส.ค. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-1328456791.pdf
กล้องอิมมูโนฟูออเรสเซนท์สำหรับวิเคราะห์อินไซตู ไฮบิไดร์เซชั่น จำนวน 1 ชุด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 02 ก.ย. 2554 ปกติ Price1-562-2554.pdf
กล้องเซอร์จิคัลไมโครสโคป พร้อมอุปกรณ์ถ่ายภาพวีดีโอ ระบบออโต้โฟกัส (Surgical Microscope) จำนวน 1 ชุด  การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 03 ต.ค. 2554 ปกติ e-Auction-131-2554.pdf
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพีแบบปรับมุมมองสำหรับติดตั้งภายในอาคาร พร้อมอุปรกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 ชุด โดยวิธีคัดเลือก ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะวิจิตรศิลป์ 17 ม.ค. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-1644662552.pdf
กองคลัง ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 1 รายการ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 24 ส.ค. 2558 ประกาศปกติ cmupurchase-2015-1491083154.pdf
กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและหมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 163 รายการ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 05 ก.พ. 2559 ประกาศปกติ cmupurchase-2016-1705651251.pdf
การขายครุภัณฑ์เก่า (เครื่องพิมพ์ตัด 4)  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 25 เม.ย. 2554 ปกติ Price1-430-2554.pdf
การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะอุตสาหกรรมเกษตร 12 ก.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1910598776.pdf
การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะเทคนิคการแพทย์ 18 ก.ย. 2555 ปกติ Price1-926-2555.pdf

หน้า

Go to top