ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
เพิ่มประกาศฯใหม่

หน้า 5 ลำดับที่ 81 - 100 จากทั้งหมด 4381 รายการ
ชื่อหัวข้อที่ต้องการ
หัวข้อเรียงจากน้อยไปมาก ประเภทประกาศ หน่วยงาน วันที่ประกาศ สถานะประกาศ ไฟล์ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 25 มี.ค. 2557 ปกติ Price1-1497-2557.pdf
เพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทข้าวสาร ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 23 พ.ย. 2554 ปกติ Price1-619-2554.doc
เพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทข้าวสาร ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 25 มิ.ย. 2555 ปกติ Price1-801-2555.pdf
เพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทข้าวสาร ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 18 ต.ค. 2555 ปกติ Price1-962-2555.pdf
เพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทข้าวสาร ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 10 พ.ค. 2556 ปกติ Price1-1120-2556.pdf
เพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทข้าวสาร ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 04 พ.ย. 2556 ปกติ Price1-1310-2556.pdf
เพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทข้าวสาร ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 26 พ.ค. 2557 ปกติ Price1-1553-2557.pdf
เพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทขนมเบเกอรี่ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 25 ก.ย. 2555 ปกติ Price1-936-2555.pdf
เพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 12 ประเภท ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 28 ม.ค. 2556 ปกติ Price1-1043-2556.pdf
เพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 12 ประเภท ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 31 ก.ค. 2556 ปกติ Price1-1202-2556.pdf
เพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 12 ประเภท ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 05 ก.พ. 2557 ปกติ Price1-1437-2557.pdf
เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีคัดเลือก  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง วิทยาลัยสื่อ ศิลปะ และเทคโนโลยี 25 ต.ค. 2554 ปกติ Price1-604-2554.pdf
เพื่อคัดเลือกจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารบัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 02 มิ.ย. 2553 ปกติ Price1-91-2553.pdf
เพื่อคัดเลือกจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะศึกษาศาสตร์ 25 ส.ค. 2553 ปกติ Price1-132-2553.pdf
เพิ่มเติม ประกวดราคางานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย(สวนดอก)มอเตอร์ปั๊มเติมอากาศ บ่อเติมอากาศ ฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 30 ส.ค. 2556 ปกติ e-Auction-278-2556.pdf
เพิ่มรายละเอียดประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารพืชไร่ เดิม เป็นที่ทำการโครงการศูนย์วิจัยและวัฒนธรรมข้าวล้านนา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2556 การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา 12 ก.ค. 2556 ปกติ e-Auction-260-2556.pdf
เปลี่ยนแปลงแก้ไข วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 21 รายการ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 06 ก.พ. 2557 ปกติ Price1-1439-2557.pdf
เปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่ในการชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์ ประจำอาคาร 50 ปี รัฐศาสตร์ฯ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 02 ส.ค. 2559 ประกาศปกติ cmupurchase-2016-656499305.pdf
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อคัดเลือก งานจ้างปรับปรุงลานกิจกรรม ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 25 ส.ค. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-49030402.pdf
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้าง ตามโครงการเปลี่ยนระบบเครื่องปรับอากาศแบบใช้น้ำเย็น (Chiller) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักหอสมุด 10 ส.ค. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-956549231.pdf

หน้า

Go to top