ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
เพิ่มประกาศฯใหม่

หน้า 6 ลำดับที่ 101 - 120 จากทั้งหมด 4381 รายการ
ชื่อหัวข้อที่ต้องการ
หัวข้อ ประเภทประกาศเรียงจากมากไปน้อย หน่วยงาน วันที่ประกาศ สถานะประกาศ ไฟล์ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างทำความสะอาด อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 3 (SCB3) และอาคารธรณีวิทยา ตั่งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 22 พ.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-341322881.PDF
ประกาศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องลดขนาดอนุภาคไฮเพรชเซอร์โฮโมจีไนเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะเภสัชศาสตร์ 18 ต.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1309624086.pdf
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ระบบเมตาบอลิซึมขณะออกกำลังกายในสัตว์ทดลอง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธี e-bidding การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 29 ม.ค. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-1146091336.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเข้าสวนปาล์ม ฯ(LA 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 03 เม.ย. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-672357282.pdf
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนชนิดควบคุมอุณหภูมิ แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธี e-bidding การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 29 ส.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1023660526.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง จ้างเหมาทำระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันฯวิจัยและพัฒนาพลังงาน 27 ต.ค. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-354091768.pdf
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยระบบไฮโดรเจนเพอร์อ๊อกไซด์พลาสมา จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธี e-bidding การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 07 ก.พ. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1177666920.pdf
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องจัดซื้อชุดเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบสารสนเทศโรงพยาบาลพร้อมตู้ RACK จำนวน 1 งาน โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ 25 ธ.ค. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-106215185.pdf
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อตะเกียงแก๊สอัตโนมัติ (วิจารณ์ถึง 17 เม.ย.61) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคนิคการแพทย์ 05 เม.ย. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-376042068.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นศาลาธรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 31 ส.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1446182059.pdf
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศยกเลิกซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 1 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 07 ก.พ. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1398878885.pdf
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มช. เรื่อง ประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (จ้างทาสีอาคารจิตเวชศาสตร์) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 06 ส.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-704493095.pdf
เครื่องปอดและหัวใจเทียมแบบข้างเตียง จำนวน 1 เครื่อง  การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 29 มี.ค. 2554 ปกติ e-Auction-48-2554.pdf
เครื่องวัดและติดตามความเร็วการไหลเวียนของเลือดในสมองด้วยคลื่นความถี่สูง จำนวน 1 ชุด การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 07 มิ.ย. 2559 ประกาศปกติ cmupurchase-2016-100066701.pdf
ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา จำนวน 50 กล้อง ด้วยวิธี e-bidding การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 26 ธ.ค. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-886879100.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง จ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันฯวิจัยและพัฒนาพลังงาน 27 ต.ค. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-1343470517.pdf
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 30 พ.ย. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1719400385.PDF
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงระบบสายเมนไฟฟ้าอาคาร 28148 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะเกษตรศาสตร์ 26 ต.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-665624446.pdf
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์งานปรับปรุงห้องศูนย์ข้อมูล (Data Center)เฟส 2 การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 31 ก.ค. 2555 ปกติ e-Auction-184-2555.pdf
เครื่องขยายสัญญาณไฟฟ้าของเซลล์พร้อมโปรแกรมวิเคราะห์และบันทึกผล จำนวน 1 ชุด การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 14 ก.ค. 2558 ประกาศปกติ cmupurchase-2015-478789647.pdf

หน้า

Go to top