ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
เพิ่มประกาศฯใหม่

หน้า 6 ลำดับที่ 101 - 120 จากทั้งหมด 4381 รายการ
ชื่อหัวข้อที่ต้องการ
หัวข้อ ประเภทประกาศเรียงจากมากไปน้อย หน่วยงาน วันที่ประกาศ สถานะประกาศ ไฟล์ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
งานก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสุขภาพและบริการสาธารณสุข พร้อมที่จอดรถ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 21 มี.ค. 2556 ปกติ e-Auction-242-2556.pdf
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ set IV (infusion pump) ด้วยวิธี e-bidding การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 30 เม.ย. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-541600113.pdf
เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสามมิติ จำนวน 1 เครื่อง การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 20 ม.ค. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-571324765.pdf
ประกาศการประกวดราคางานจ้างปรับปรุงอาคารบริหารและสวัสดิการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 29 ก.ค. 2554 ปกติ e-Auction-81-2554.pdf
ประกาศคณะการสื่อสารมวลชน จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำสถานีวิทยุและห้องปฏิบัติการวิชาวิทยุกระจายเสียง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะการสื่อสารมวลชน 13 ธ.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1399624696.pdf
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานทางเดินข้ามอ่างเก็บน้ำอ่างแก้ว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 12 พ.ย. 2557 ประกาศปกติ cmupurchase-2014-596784969.pdf
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำปี 2562 จำนวน 1 งาน โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ 12 พ.ย. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1071564389.pdf
จ้างเหมาทำระบบรับรองและตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ จำนวน 1 รายการ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะเกษตรศาสตร์ 17 พ.ค. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-176903089.pdf
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง จัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปพร้อมชุดรับภาพระบบดิจิตอล จำนวน 1 งาน การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ 02 เม.ย. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-1996622346.pdf
ร่างประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างพิมพ์วารสารลูกช้างสัมพันธ์ ฉบับปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 13 มิ.ย. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1127314809.pdf
ประกาศประกวดราคาซื้อ137. เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกชนิดความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธี e-bidding การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 27 ธ.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-895819484.pdf
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดประมวลผลระบบสอบอิเล็คทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธี e-bidding การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 22 พ.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1054352895.pdf
ร่างประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์หอพักนักศึกษาต้นแบบ 4 อาคาร (LA 4) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 27 มี.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-55208414.pdf
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1,090 เครื่อง โดยวิธี e-bidding การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 04 ธ.ค. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-1404721341.pdf
ประกาศประกวดราคางานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักบริการวิชาการ 02 ส.ค. 2554 ปกติ e-Auction-84-2554.pdf
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่บริเวณสำนักงานคณะนิติศาสตร์ ชั้น 1 ชั้น 2 และทางเดินบันไดชั้น 2 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะนิติศาสตร์ 03 เม.ย. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1221153275.pdf
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ สำนักงานมหาวิทยาลัย 12 ก.ย. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-744446284.pdf
ประกาศร่าง TOR งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องสกัดแบบ Supercritical Co2 Extraction การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 20 มี.ค. 2558 ประกาศปกติ cmupurchase-2015-529594450.pdf
ประกาศจัดซื้อซอฟต์แวร์ License Software การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 15 ก.ย. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-1936543742.pdf
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 10 ก.พ. 2555 ปกติ e-Auction-149-2555.pdf

หน้า

Go to top