ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
เพิ่มประกาศฯใหม่

หน้า 6 ลำดับที่ 101 - 120 จากทั้งหมด 4381 รายการ
ชื่อหัวข้อที่ต้องการ
หัวข้อ ประเภทประกาศ หน่วยงาน วันที่ประกาศ สถานะประกาศเรียงจากมากไปน้อย ไฟล์ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องลดขนาดอนุภาคไฮเพรชเซอร์โฮโมจีไนเซอร์ (High Pressure Homogenizer) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะเภสัชศาสตร์ 21 พ.ย. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1272605095.pdf
จ้างเหมาทำความสะอาดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 08 ก.ย. 2558 ประกาศปกติ cmupurchase-2015-445723082.pdf
เครื่องช่วยทดแทนการทำงานของไตชนิดต่อเนื่อง จำนวน 1 เครื่อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 04 มี.ค. 2559 ประกาศปกติ cmupurchase-2016-1390239039.pdf
ชุดผ่าตัดผ่านกล้องเพื่อรักษาทารกในครรภ์ จำนวน 1 ชุด การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 22 เม.ย. 2558 ประกาศปกติ cmupurchase-2015-1594625515.pdf
ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ ชนิด 3 กระบอกตาสำหรับ 5 คนดูพร้อมชุดถ่ายภาพและอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธี e-bidding การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 18 ธ.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-925612875.pdf
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและค่าอุณหภูมิของร่างกาย จำนวน 5 เครื่อง การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ 01 มี.ค. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-743349847.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง จ้างเหมาทำความสะอาดหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีคัดเลือก ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 12 ก.ย. 2559 ประกาศปกติ cmupurchase-2016-19272880.pdf
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธี e-bidding การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 27 มี.ค. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-557161115.pdf
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศจัดซื้อคลอรีนชนิดเม็ด 65% โดยวิธีคัดเลือก ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 03 มี.ค. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-4014129.pdf
เครื่องวัดอัตราการไหลของโลหิต จำนวน 2 เครื่อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 19 ต.ค. 2559 ประกาศปกติ cmupurchase-2016-1412083471.pdf
ประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนองานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและบริเวณคณะศึกษาศาสตร์ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะศึกษาศาสตร์ 26 ส.ค. 2558 ประกาศปกติ cmupurchase-2015-760822562.PDF
เชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อจัดซื้อวัสดุประเภทอาหารแห้งและประเภทวัสดุสำหรับบรรจุอาหาร ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 06 ส.ค. 2557 ประกาศปกติ cmupurchase-2014-1574644978.pdf
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศประกวดราคาจ้างเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์และปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง ฝั่งเชิงดอย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับที่ 2 การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 23 มี.ค. 2559 ประกาศปกติ cmupurchase-2016-671891225.pdf
การจัดซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 50 ชุด ด้วยวิธีคัดเลือก ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานมหาวิทยาลัย 29 มี.ค. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-1452327203.pdf
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนรวม 4 ชั้น การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 19 ส.ค. 2559 ประกาศปกติ cmupurchase-2016-1794734211.pdf
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เชิญชวนยื่นข้อเสนอ งานจ้างก่อสร้างอาคารโรงเก็บข้าวเปลือกชุมชน ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีการคัดเลือกราคา ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา 08 ธ.ค. 2559 ประกาศปกติ cmupurchase-2016-1293438728.pdf
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 30 พ.ค. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-89127669.pdf
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 11 ม.ค. 2559 ประกาศปกติ cmupurchase-2016-1584787391.pdf
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศจัดซื้อเสาบาสเกตบอล จำนวน 1 ชุด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 13 ม.ค. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-1851850579.pdf
ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน จำนวน 1 ระบบ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 05 ก.ค. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-464888042.pdf

หน้า

Go to top