ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
เพิ่มประกาศฯใหม่

หน้า 6 ลำดับที่ 101 - 120 จากทั้งหมด 4381 รายการ
ชื่อหัวข้อที่ต้องการ
หัวข้อ ประเภทประกาศ หน่วยงาน วันที่ประกาศ สถานะประกาศเรียงจากมากไปน้อย ไฟล์ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ขวดสูญญากาศสำหรับดูดคัดสารหลั่งจากแผลผ่าตัด ขนาด 600 cc. จำนวน 9,000 ขวด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 19 เม.ย. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-1447401358.pdf
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องจ้างทำความสะอาดพื้นที่ศูนย์ศรีพัฒน์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ 04 ก.ย. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-905692134.pdf
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มช.เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องบรรยาย 2 ภาควิชาจุลชีววิทยา การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 07 ก.พ. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-2033464076.pdf
เชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อคัดเลือกงานจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียมคณะวิศวกรรมศาสตร์ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 10 ต.ค. 2559 ประกาศปกติ cmupurchase-2016-306934622.pdf
เปลี่ยนแนวสายไฟฟ้าแรงต่ำ ระบบสื่อสารและระบบสารสนเทศ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 29 พ.ค. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-176229660.pdf
ประกาศคณะสังคมศาตร์การประกวดราคาจัดซื้อเครื่องรปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 30 เครื่อง การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะสังคมศาสตร์ 21 ก.ย. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-144333514.pdf
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13รายการ (กระดาษปอนด์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 06 มี.ค. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-1206691442.pdf
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศประกวดราคาจ้างเดินท่อน้ำดิบจากหลังหอพักในกำกับ 1 ถึงอ่างเก็บน้ำอ่างแก้ว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 30 มิ.ย. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-1427056990.pdf
ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อ ชุดวิเคราะห์โปรตีน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะเกษตรศาสตร์ 02 พ.ย. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1448214116.pdf
ประกาศขายทอดตลาด รถยนต์โตโยต้า จำนวน 1 รายการ (รายละเอียดตามไฟล์แนบ) ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะนิติศาสตร์ 09 เม.ย. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-1806467781.pdf
เครื่องปรับและควบคุมอุณหภูมิของเลือดในเครื่องหัวใจและปอดเทียม จำนวน 1 เครื่อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 05 พ.ย. 2558 ประกาศปกติ cmupurchase-2015-1232162074.pdf
เชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทผลไม้ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 03 ส.ค. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-1247392045.pdf
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกวดราคางานจ้างก่อสร้างถนนมาตรฐาน 4 ช่องจราจรพร้อมไฟส่องสว่างทางเข้าศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 26 พ.ย. 2558 ประกาศปกติ cmupurchase-2015-372432806.pdf
กล้องถ่ายภาพความร้อน จำนวน 1 ชุด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะวิทยาศาสตร์ 15 ส.ค. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-784001234.pdf
เตียงนอนผู้ป่วยควบคุมด้วยไฟฟ้า จำนวน 31 เตียง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 29 ธ.ค. 2558 ประกาศปกติ cmupurchase-2015-709960479.pdf
ชุดสว่านไฟฟ้าความเร็วรอบสูงสำหรับตัดและกรอกระดูก จำนวน 1 เครื่อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 23 ส.ค. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-1332091894.pdf
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 63 รายการ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 26 ม.ค. 2559 ประกาศปกติ cmupurchase-2016-1135332788.pdf
ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงคลินิกศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์ความเป็นเลิศฯ คณะแพทยศาสตร์ 03 ต.ค. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-298002312.pdf
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 7 รายการ (Colostomy Urostomy/ Drainable/flange) ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 15 ก.พ. 2559 ประกาศปกติ cmupurchase-2016-390208901.pdf
ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์การมองเห็น (Contrast Sensitivity and Glare Testing) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์ความเป็นเลิศฯ คณะแพทยศาสตร์ 20 พ.ย. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-1404095806.PDF

หน้า

Go to top