ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
เพิ่มประกาศฯใหม่

หน้า 7 ลำดับที่ 121 - 140 จากทั้งหมด 4381 รายการ
ชื่อหัวข้อที่ต้องการ
หัวข้อ ประเภทประกาศ หน่วยงานเรียงจากมากไปน้อย วันที่ประกาศ สถานะประกาศ ไฟล์ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ ระบบท่อน้ำดี-น้ำเสีย ตู้ โต๊ะ ภายในหอพักนักศึกษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 24 มิ.ย. 2556 ปกติ e-Auction-253-2556.pdf
เครื่องส่งลมเย็น(AHU) ขนาดไม่ต่ำกว่า 5,000 CFM พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 เครื่อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 20 ก.พ. 2556 ปกติ Price1-1066-2556.pdf
กล้องจุลทรรศน์แบบหัวกลับชนิดฟลูออเรสเซนส์ จำนวน 1 กล้อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 19 ธ.ค. 2556 ปกติ Price1-1358-2556.pdf
ก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ ขนาด 9 ชั้น พื้นที่ประมาณ 32,576 ตร.ม. การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 22 ธ.ค. 2554 ปกติ e-Auction-139-2554.pdf
วัสดุสำนักงานจำนวน 1 รายการ สติกเกอร์ Thermal ขนาด 8.5x6 ซม.พร้อมเครื่องปริ้น  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 03 พ.ค. 2554 ปกติ Price1-440-2554.pdf
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 26 พ.ค. 2557 ปกติ Price1-1556-2557.pdf
เครื่องวัดปริมาณเลือดออกจากหัวใจอย่างต่อเนื่อง จำนวน 1 เครื่อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 15 พ.ย. 2556 ปกติ Price1-1331-2556.pdf
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 122รายการ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 05 มี.ค. 2557 ปกติ Price1-1469-2557.pdf
ชุดวิเคราะห์เซลล์มีชีวิตพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 09 เม.ย. 2557 ปกติ e-Auction-332-2557.pdf
จ้างปรับปรุงห้องน้ำผู้ป่วย หอผู้ป่วยพิเศษ 4,5,6 ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 17 พ.ย. 2553 ปกติ Price1-185-2553.pdf
เครื่องปั่นเหวี่ยง แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 29 ต.ค. 2555 ปกติ Price1-966-2555.pdf
งานจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพฯ จำนวน 2 รายการ จ้าง 11/2555 ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 24 ก.ค. 2555 ปกติ Price1-841-2555.pdf
กล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีชนิดวิดีทัศน์ จำนวน 1 ชุด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 19 ธ.ค. 2556 ปกติ Price1-1363-2556.pdf
ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือน จำนวน 1 ระบบ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 16 ธ.ค. 2556 ปกติ e-Auction-299-2556.pdf
เครื่องจี้ห้ามเลือดด้วยก๊าซอาร์กอน และระบบคีบซีลเส้นเลือดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 05 ม.ค. 2555 ปกติ e-Auction-144-2555.pdf
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (สำลี)  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 24 ก.พ. 2554 ปกติ Price1-371-2554.pdf
ปรับปรุงระบบท่อส่งลมเย็น ชั้น 4 - 7 อาคารบุญสม มาร์ติน  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 08 ธ.ค. 2554 ปกติ Price1-640-2554.pdf
เครื่องมือผ่าตัดด้วยระบบคลื่นเสียงความถี่สูงพร้อมระบบดูด จำนวน 1 เครื่อง การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 07 ก.ย. 2554 ปกติ e-Auction-116-2554.pdf
งานจ้างปรับปรุงโรงปุ๋ยเดิมเป็นอาคารฝึกอบรม ณ พื้นที่แม่เหียะ จำนวน 1 รายการ  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 12 ก.ย. 2556 ปกติ Price1-1265-2556.pdf
งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเคมีอุตสาหกรรม จำนวน 1 รายการ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 23 ก.ค. 2553 ปกติ Price1-120-2553.pdf

หน้า

Go to top