ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
เพิ่มประกาศฯใหม่

หน้า 7 ลำดับที่ 121 - 140 จากทั้งหมด 4381 รายการ
ชื่อหัวข้อที่ต้องการ
หัวข้อเรียงจากมากไปน้อย ประเภทประกาศ หน่วยงาน วันที่ประกาศ สถานะประกาศ ไฟล์ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องไฮเพอร์ฟอร์แมส์ ลิควิคโครมาโทกราฟ ๑ เครื่อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะเภสัชศาสตร์ 13 มี.ค. 2555 ปกติ Price1-717-2555.pdf
การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะอุตสาหกรรมเกษตร 24 ธ.ค. 2557 ประกาศปกติ cmupurchase-2014-428459184.pdf
การจัดซื้อซอฟต์แวร์ระบบฐานข้อมูล(Database SoftwareX ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 21 ธ.ค. 2555 ปกติ Price1-1010-2555.pdf
การจัดซื้อพัดลมสำหรับติดผนังห้องเรียน พร้อมติดตั้ง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะการสื่อสารมวลชน 28 เม.ย. 2554 ปกติ Price1-432-2554.pdf
การจัดซื้อรถไฟฟ้า จำนวน 40 คัน โดยวิธีคัดเลือก ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 09 ก.ค. 2553 ปกติ Price1-113-2553.pdf
การจัดซื้อระบบรักษาความปลอดภัยผ่านระบบเครือข่าย การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 31 ส.ค. 2553 ปกติ e-Auction-14-2553.pdf
การจัดซื้อลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้ง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 17 ก.ย. 2558 ประกาศปกติ cmupurchase-2015-304486559.pdf
การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ประปา) จำนวน 28 รายการ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 24 พ.ค. 2553 ปกติ Price1-83-2553.pdf
การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ ผ้าขนหนู ผ้าห่มขนหนู ถุงใส่ผ้าเปื้อน ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 06 ม.ค. 2554 ปกติ Price1-297-2554.pdf
การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ (เคมีภัณฑ์ สำหรับการซักผ้าอุตสาหกรรม) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 04 ก.พ. 2554 ปกติ e-Auction-34-2554.pdf
การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕๗ รายการ (ดังรายละเอียดแนบท้าย) ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 06 ม.ค. 2554 ปกติ Price1-296-2554.pdf
การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการพทย์ จำนวน ๓ รายการ ถุงมือยาง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 19 ม.ค. 2554 ปกติ Price1-324-2554.pdf
การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 24 ก.ค. 2557 ประกาศปกติ cmupurchase-2014-696431849.pdf
การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (สำลี)  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 21 ก.ค. 2554 ปกติ Price1-502-2554.pdf
การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (Dry laser Imager) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 19 ม.ค. 2554 ปกติ e-Auction-30-2554.pdf
การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (ถุงมือยาง) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 04 ม.ค. 2555 ปกติ e-Auction-142-2555.pdf
การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (ถุงมือยาง)  การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 19 ม.ค. 2554 ปกติ e-Auction-28-2554.pdf
การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (ผ้าก๊อซ)  การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 04 ม.ค. 2555 ปกติ e-Auction-143-2555.pdf
การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ฟิลม์ Dry laser Imager ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 19 ม.ค. 2554 ปกติ Price1-323-2554.pdf
การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ (กระบอกฉีดยา) ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 19 ม.ค. 2554 ปกติ Price1-326-2554.pdf

หน้า

Go to top