ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
เพิ่มประกาศฯใหม่

หน้า 8 ลำดับที่ 141 - 160 จากทั้งหมด 4381 รายการ
ชื่อหัวข้อที่ต้องการ
หัวข้อ ประเภทประกาศ หน่วยงาน วันที่ประกาศ สถานะประกาศ ไฟล์ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาทด้วยการผ่าตัดผ่านกล้อง พร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ 17 ม.ค. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-2135060780.pdf
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 16 ม.ค. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-1877700608.pdf
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์วิจัยข้าวล้านนา ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา 15 ม.ค. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-1985141815.pdf
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง จัดซื้อเครื่องรัดห้ามเลือดชนิดใช้ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ 10 ม.ค. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-640054280.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 09 ม.ค. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-274665987.pdf
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกวดราคาจัดซื้อสารคลอรีนชนิดเม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 08 ม.ค. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-1472378028.pdf
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกวดราคาจัดซื้อสารโพลีอลูิเนียมคลอไรต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 08 ม.ค. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-1532806509.pdf
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพสัตว์ดอยคำ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 08 ม.ค. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-1586895769.pdf
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์โครงสร้างภายในเซลล์ระดับนาโนเมตรพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธี e-bidding การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 04 ม.ค. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-1428890392.pdf
ประกาศประกวดราคาซื้อระบบการเรียนการสอนทางไกล ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธี e-bidding การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 04 ม.ค. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-579861733.pdf
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงเพื่อรองรับโครงการบ่อบำบัดน้ำเสียและสถานที่จอดรถไฟฟ้า ขส.มช. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 03 ม.ค. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-1368511213.pdf
ประกวดราคาจ้างงานจ้างทำความสะอาดถนนสายหลักเฟส 3 และลานจอดรถระหว่าง อมช.กับอาคารเรียนรวมและหอพักนักศึกษาชาย อาคาร 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 03 ม.ค. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-285118714.pdf
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธี e-bidding การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 28 ธ.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1654495114.pdf
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องดูดของเหลวชนิดแรงดูดสูงแบบเคลื่อนที่ได้ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธี e-bidding การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 28 ธ.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1478697767.pdf
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจภายนอกแบบชั่วคราว ชนิดกระตุ้นหัวใจสองห้องต่อเนื่องกัน จำนวน 4 เครื่อง ด้วยวิธี e-bidding การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 28 ธ.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-52251278.pdf
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหารฯ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 28 ธ.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-9137503.pdf
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศประกวดราคาซื้อ รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน พร้อมติดตั้งหลังคาสำเร็จรูป 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ สำนักงานมหาวิทยาลัย 27 ธ.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1448750631.pdf
ประกาศประกวดราคาซื้อ164. เครื่องดูดของเหลวชนิดแรงดูดสูงแบบเคลื่อนที่ได้ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธี e-bidding การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 27 ธ.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1730462376.pdf
ประกาศประกวดราคาซื้อ172. เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและแรงดัน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธี e-bidding การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 27 ธ.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-857871210.pdf
ประกาศประกวดราคาซื้อ137. เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกชนิดความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธี e-bidding การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 27 ธ.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-895819484.pdf

หน้า

Go to top