ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
เพิ่มประกาศฯใหม่

หน้า 8 ลำดับที่ 141 - 160 จากทั้งหมด 4381 รายการ
ชื่อหัวข้อที่ต้องการ
หัวข้อ ประเภทประกาศ หน่วยงาน วันที่ประกาศ สถานะประกาศเรียงจากมากไปน้อย ไฟล์ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง จัดซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดพื้นฐานชุดใหญ่ จำนวน 2 ชุด โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ 01 พ.ค. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-991407259.pdf
เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง จำนวน 1 เครื่อง การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 19 พ.ย. 2558 ประกาศปกติ cmupurchase-2015-414125032.pdf
เชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทอาหารน้ำจืด-ทะเลและผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 22 ก.พ. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-1537838152.pdf
ซื้อเครื่องกลึงโลหะ จำนวน 3 เครื่อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 15 ก.ค. 2559 ประกาศปกติ cmupurchase-2016-1467463345.pdf
เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจพร้อมเครื่องวัดความดันโลหิตและวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแดง จำนวน 7 เครื่อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 20 มี.ค. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-1871559011.pdf
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร 50 ปี รัฐศาสตร์ฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 16 มิ.ย. 2557 ประกาศปกติ cmupurchase-2014-1504349453.pdf
ปรับปรุงหอผู้ป่วยพิเศษสุจิณฺโณ 12 และหอผู้ป่วยพิเศษสุจิณฺโณ 13 อาคารสุจิณฺโณ (จำนวน 48 ห้อง) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 18 ส.ค. 2559 ประกาศปกติ cmupurchase-2016-1036483854.pdf
ประกวดราคาซื้อชุดห้องปฏิบัติงานสตูดิโอจิตรกรรม โรงประลอง A1, A3 ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิจิตรศิลป์ 25 ธ.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-330364847.pdf
อุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพน้ำแร่ (Mineral Water Quality Adjustable Apparatus) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะเภสัชศาสตร์ 30 มี.ค. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-334079630.pdf
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังอาคารสำนักงานกองพัฒนานักศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 25 ม.ค. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-1314943789.pdf
เครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย จำนวน 2 เครื่อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 24 เม.ย. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-2876115.pdf
ประกาศประกวดราคาซื้อระบบการเรียนการสอนทางไกล ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธี e-bidding การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 05 พ.ย. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1323325937.pdf
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องทดสอบการถ่วงสมดุลสแตติกส์และไดนามิกส์ จำนวน 1 ชุด การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 21 ก.พ. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-699789463.pdf
ยกเลิกประกาศฉบับนี้ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง จัดซื้อเครื่องพยุงการทำงานของหัวใจและปอด จำนวน 1 เครื่อง การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ 18 มี.ค. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-1096749758.pdf
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5 รายการ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 04 ก.พ. 2558 ประกาศปกติ cmupurchase-2015-34488706.pdf
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มช. เรื่อง ประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (จ้างทาสีอาคารจิตเวชศาสตร์) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 06 ส.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-704493095.pdf
ประกาศเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ตแบบองค์กรเครือข่ายสื่อสารข้อมูลภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ 03 มี.ค. 2558 ประกาศปกติ cmupurchase-2015-1437752714.pdf
ประกาศประกวดราคาซื้อถังบรรจุไนโตรเจนเหลว ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 90 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธี e-bidding การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 23 ส.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-664583082.pdf
ยกเลิก ประกาศราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณน้ำโดยวิธีการไตเตรทแบบคาร์ลฟิชเชอร์คูลอม เมตริก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 09 ม.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-977764839.PDF
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาตร์ ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี 2557 ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 26 มี.ค. 2558 ประกาศปกติ cmupurchase-2015-1759245978.pdf

หน้า

Go to top