ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
เพิ่มประกาศฯใหม่

หน้า 8 ลำดับที่ 141 - 160 จากทั้งหมด 4381 รายการ
ชื่อหัวข้อที่ต้องการ
หัวข้อ ประเภทประกาศ หน่วยงานเรียงจากมากไปน้อย วันที่ประกาศ สถานะประกาศ ไฟล์ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
กล้องส่องหลอดลมขนาดเล็กและกล้องส่องหลอดลมขนาดปกติครบชุด จำนวน 1 ชุด  การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 06 ก.ย. 2554 ปกติ e-Auction-113-2554.pdf
งานจ้างทำความสะอาดอาคารของคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ 9/2555  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 09 ก.ค. 2555 ปกติ Price1-816-2555.pdf
โครงการป้องกันภัยพิบัติสำหรับ DATA CENTER การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 24 ส.ค. 2553 ปกติ e-Auction-13-2553.pdf
ตู้เก็บเกล็ดเลือดชนิดควบคุมอุณหภูมิได้พร้อมเครื่องเขย่าแบบตั้งพื้น จำนวน 1 ชุด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 20 ก.พ. 2556 ปกติ Price1-1063-2556.pdf
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 9 รายการ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 28 ต.ค. 2553 ปกติ Price1-169-2553.pdf
รถขุดพร้อมหางเทเลอร์ ขนาด 3.3 ตัน 30 แรงม้า เครื่องยนต์ดีเซลขนาด 30 แรงม้า พร้อมระบบไฮดรอลิกแบบปรับตั้งอัตโนมัติ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 15 พ.ค. 2557 ปกติ Price1-1546-2557.pdf
ชุดวิเคราะห์เซลล์มีชีวิตพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 09 ม.ค. 2557 ปกติ e-Auction-306-2557.pdf
ขอยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการสื่อสารการแสดง  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 10 ม.ค. 2557 ปกติ Price1-1389-2557.pdf
เตียงผ่าตัดชนิดปรับด้วยไฮโดรลิคสำหรับห้องผ่าตัดชนิดไฮบริด จำนวน 1 เตียง การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 07 ก.ย. 2554 ปกติ e-Auction-118-2554.pdf
เครื่องตรวจวัดองค์ประกอบและมวลน้ำในร่างกาย จำนวน 1 เครื่อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 03 พ.ค. 2555 ปกติ Price1-750-2555.pdf
เครื่องจี้และตัดด้วยคลื่นไฟฟ้าความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 03 ม.ค. 2556 ปกติ Price1-1014-2556.pdf
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๒ ชุด  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 10 ก.ค. 2555 ปกติ Price1-821-2555.pdf
ยกเลิกงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 10 ต.ค. 2556 ปกติ Price1-1287-2556.pdf
งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร จำนวน 4 รายการ คัดเลือกจ้าง 5/2554 ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 06 ก.ค. 2554 ปกติ Price1-489-2554.pdf
จ้างทำโปรแกรมการทดสอบภาษาอังกฤษ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 19 มิ.ย. 2556 ปกติ Price1-1151-2556.pdf
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 รายการ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 13 พ.ย. 2556 ปกติ Price1-1322-2556.pdf
เครื่องชั่งและเขย่าถุงเลือดที่สามารถเชื่อมผนึกถุงเลือดได้ จำนวน 1 เครื่อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 08 ธ.ค. 2554 ปกติ Price1-644-2554.pdf
รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการประสงค์จะเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 09 พ.ค. 2556 ปกติ Price1-1119-2556.pdf
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ ระบบท่อน้ำดี-น้ำเสีย ตู้ โต๊ะ ภายในหอพักนักศึกษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 24 มิ.ย. 2556 ปกติ e-Auction-253-2556.pdf
เครื่องทำสารละลายให้แห้งภายใต้อุณหภูมิต่ำ จำนวน 1 เครื่อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 19 ธ.ค. 2556 ปกติ Price1-1359-2556.pdf

หน้า

Go to top