ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
เพิ่มประกาศฯใหม่

หน้า 9 ลำดับที่ 161 - 180 จากทั้งหมด 4381 รายการ
ชื่อหัวข้อที่ต้องการ
หัวข้อ ประเภทประกาศ หน่วยงาน วันที่ประกาศ สถานะประกาศ ไฟล์ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาซื้อ111. เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและแรงดัน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธี e-bidding การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 27 ธ.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-763520452.pdf
ประกาศประกวดราคาซื้อ124. เครื่องบันทึกการบีบตัวของมดลูกและการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธี e-bidding การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 27 ธ.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-2097242183.pdf
ประกาศประกวดราคาซื้อ153.เครื่องล้างและฆ่าเชื้อโรคชนิดอัตโนมัติพร้อมเป่าแห้ง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธี e-bidding การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 27 ธ.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-2069627982.pdf
ประกาศประกวดราคาซื้อ 207. ชุดกล้องจุลทรรศน์พร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพแบบดิจิตอล จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธี e-bidding การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 27 ธ.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1603880794.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกวดราคาซื้อระบบการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบบันทึกภาพและเสียงในห้องเรียน จำนวน 4 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานมหาวิทยาลัย 26 ธ.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1664926220.pdf
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นห้องสำนักงานชั้น 2 และเปลี่ยนชักโครกแบบราบเป็นชนิดชักโครกแบบมีถังพักน้ำ ชั้น 2-7 อาคาร 7 ชั้น การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคนิคการแพทย์ 25 ธ.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-190211327.pdf
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 7 รายการ (กระบอกฉีดยาชนิดใช้แล้วทิ้ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 25 ธ.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-185294074.pdf
ประกวดราคาซื้อชุดการเรียนการสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิจิตรศิลป์ 25 ธ.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-526820505.pdf
ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องดนตรีวงสตริงคอมโบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิจิตรศิลป์ 25 ธ.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-113824204.pdf
ประกวดราคาซื้อชุดห้องปฏิบัติงานสตูดิโอจิตรกรรม โรงประลอง A1, A3 ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิจิตรศิลป์ 25 ธ.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-330364847.pdf
ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์บันทึกภาพและเสียงที่ใช้ในงานวิจัยและการเก็บข้อมูลภาคสนาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิจิตรศิลป์ 25 ธ.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1542232608.pdf
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 6 รายการ (เข็มฉีดยาดีสโพสเซเบิ้ล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 25 ธ.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-876918874.pdf
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (ถุงมือสำหรับตรวจโรคใช้แล้วทิ้ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 25 ธ.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1144735094.pdf
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 7 รายการ (ไอ.วีแคทดิเตอร์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 25 ธ.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-281488726.pdf
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยใส่ท่อช่วยหายใจระบบวิดีทัศน์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธี e-bidding การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 25 ธ.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1274564704.pdf
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคา อาคารภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 21 ธ.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1004492964.pdf
ประกาศประกวดราคาซื้อพัดลมระบายอากาศชนิดขับเคลื่อนด้วยสายพาน ขนาดไม่ต่ำกว่า 17,000 cfm พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธี e-bidding การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 21 ธ.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-305169747.pdf
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด จำนวน 63 เครื่อง ด้วยวิธี e-bidding การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 21 ธ.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1129429702.pdf
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ จำนวน 6 เครื่อง ด้วยวิธี e-bidding การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 21 ธ.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-2139144384.pdf
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเปลี่ยนผนังห้องน้ำ ชั้น 1-12 อาคาร 12 ชั้น การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคนิคการแพทย์ 20 ธ.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-961214701.pdf

หน้า

Go to top