ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
เพิ่มประกาศฯใหม่

หน้า 9 ลำดับที่ 161 - 180 จากทั้งหมด 4381 รายการ
ชื่อหัวข้อที่ต้องการ
หัวข้อเรียงจากมากไปน้อย ประเภทประกาศ หน่วยงาน วันที่ประกาศ สถานะประกาศ ไฟล์ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างพนักงานดูแลรักษาความปลอดภัย ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะเภสัชศาสตร์ 10 ก.ย. 2557 ประกาศปกติ cmupurchase-2014-1318704145.pdf
การจ้างพนักงานดูแลรักษาความปลอดภัย ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะเภสัชศาสตร์ 24 ก.ย. 2558 ประกาศปกติ cmupurchase-2015-2052721663.pdf
การจ้างเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะพยาบาลศาสตร์ 01 ก.พ. 2554 ปกติ Price1-336-2554.pdf
การจ้างเหมาการบริการรักษาความปลอดภัย  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะทันตแพทยศาสตร์ 20 ก.ย. 2553 ปกติ Price1-159-2553.pdf
การจ้างเหมางานก่อสร้าง (ตกแต่ง) ร้านยาสร้างเสริมสุขภาพ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะเภสัชศาสตร์ 29 มี.ค. 2555 ปกติ Price1-729-2555.pdf
การจ้างเหมาต่อเติมฯ (ตกแต่ง) สถาบันภาษาฯ สาขา ๒ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง สถาบันภาษา 19 ก.ย. 2555 ปกติ Price1-927-2555.pdf
การจ้างเหมาต่อเติมฯ (ตกแต่ง) สถาบันภาษาฯ สาขา ๒  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง สถาบันภาษา 24 ส.ค. 2555 ปกติ Price1-890-2555.pdf
การจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักหอสมุด และดูแล บำรุง รักษาสนามบริเวณโดยรอบอาคารสำนักหอสมุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักหอสมุด 18 ก.ค. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-1319806523.pdf
การจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะเทคนิคการแพทย์ 29 ส.ค. 2555 ปกติ Price1-894-2555.pdf
การจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สถาบันภาษา ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง สถาบันภาษา 15 ต.ค. 2555 ปกติ Price1-957-2555.pdf
การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถาบันภาษา ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง สถาบันภาษา 17 ก.ย. 2556 ปกติ Price1-1273-2556.pdf
การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะพยาบาลศาสตร์ 27 ส.ค. 2556 ปกติ Price1-1233-2556.pdf
การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะพยาบาลศาสตร์ 05 ก.ย. 2555 ปกติ Price1-902-2555.pdf
การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะพยาบาลศาสตร์ 02 ก.ย. 2553 ปกติ Price1-143-2553.pdf
การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะเภสัชศาสตร์ 10 พ.ค. 2553 ปกติ Price1-58-2553.pdf
การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะเภสัชศาสตร์ 10 ก.ย. 2557 ประกาศปกติ cmupurchase-2014-865770373.pdf
การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะเภสัชศาสตร์ 24 ก.ย. 2558 ประกาศปกติ cmupurchase-2015-1835770041.pdf
การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ประจำปีงบประมาณ 2560 ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะพยาบาลศาสตร์ 08 ส.ค. 2559 ประกาศปกติ cmupurchase-2016-1398799146.pdf
การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะเภสัชศาสตร์ 05 ก.ย. 2555 ปกติ Price1-901-2555.pdf
การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะพยาบาลศาสตร์ 24 ส.ค. 2554 ปกติ Price1-549-2554.pdf

หน้า

Go to top