ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
เพิ่มประกาศฯใหม่

หน้า 10 ลำดับที่ 181 - 200 จากทั้งหมด 4381 รายการ
ชื่อหัวข้อที่ต้องการ
หัวข้อ ประเภทประกาศ หน่วยงาน วันที่ประกาศ สถานะประกาศเรียงจากมากไปน้อย ไฟล์ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนอจัดซื้อระบบป้องกันหนังสือหาย ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 29 ก.ค. 2558 ประกาศปกติ cmupurchase-2015-1241762012.pdf
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน Smart classroom จำนวน 3 ห้อง พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะบริหารธุรกิจ 23 พ.ย. 2558 ประกาศปกติ cmupurchase-2015-1075595379.pdf
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์หอพักนักศึกษาต้นแบบ 4 อาคาร (LA4) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 04 เม.ย. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-130603768.pdf
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ภาควิชาชีววิทยา จำนวน 6 รายการ 5/2558 ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะวิทยาศาสตร์ 27 เม.ย. 2558 ประกาศปกติ cmupurchase-2015-2090483476.PDF
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจและติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 6 เครื่อง ด้วยวิธี e-bidding การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 29 ส.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1343571587.pdf
ประกาศยกเลิกการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวโดยวิธีคัดเลือก ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะอุตสาหกรรมเกษตร 29 ม.ค. 2559 ประกาศปกติ cmupurchase-2016-215572929.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศขายทอดตลาดอาคารโรงงานช่าง กองอาคารสถานที่และสาธารณูการ พร้อมรื้อถอน ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 31 ม.ค. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-2082735983.pdf
ยกเลิกประกาศฉบับนี้ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ 18 มี.ค. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-670701396.pdf
วัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 19 พ.ค. 2558 ประกาศปกติ cmupurchase-2015-1100653632.pdf
ปิดประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาเปลี่ยนสายเมนไฟฟ้า อาคาร 7 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะทันตแพทยศาสตร์ 27 ก.พ. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-1060976499.pdf
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายการ164.เครื่องดูดของเหลวชนิดแรงดูดสูงแบบเคลื่อนที่ได้ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 25 เม.ย. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-1712165039.pdf
ชุดผ่าตัดทรวงอกด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 24 ธ.ค. 2557 ประกาศปกติ cmupurchase-2014-1582651585.pdf
ปรับปรุงห้องน้ำอาคารสุจิณฺโณ ชั้น 2-14 ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 07 มิ.ย. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-2041802805.pdf
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดสว่างไฟฟ้าความเร็วรอบสูงสำหรับผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะและกรอกระดูกสันหลัง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธี e-bidding การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 06 ก.พ. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1375812992.pdf
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ภาควิชาเคมี จำนวน 3 รายการ 13/2558 ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะวิทยาศาสตร์ 04 ก.ย. 2558 ประกาศปกติ cmupurchase-2015-979082631.PDF
ประกาศขายทอดตลาดอาคารฝึกอบรม สถานีวิจัยระบบทรัพยากร พร้อมรื้อถอน ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 19 มิ.ย. 2558 ประกาศปกติ cmupurchase-2015-1015806779.pdf
ยกเลิกประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ olfactory port เลขที่ 6/2557 ลว 30 พค 57 ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะอุตสาหกรรมเกษตร 12 มิ.ย. 2557 ประกาศปกติ cmupurchase-2014-1346850276.pdf
จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องจี้่ด้วยความเย็น ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะสัตวแพทยศาสตร์ 22 ก.ย. 2559 ประกาศปกติ cmupurchase-2016-52415725.pdf
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและหมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 168 รายการ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 01 ก.พ. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-372789695.pdf
เชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อจัดซื้อวัสดุประเภทผลไม้ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 30 ธ.ค. 2558 ประกาศปกติ cmupurchase-2015-768937340.pdf

หน้า

Go to top