ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
เพิ่มประกาศฯใหม่

หน้า 10 ลำดับที่ 181 - 200 จากทั้งหมด 4381 รายการ
ชื่อหัวข้อที่ต้องการ
หัวข้อ ประเภทประกาศ หน่วยงาน วันที่ประกาศ สถานะประกาศเรียงจากมากไปน้อย ไฟล์ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อระบบพร๊อกซี่ (Proxy) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ 04 ก.พ. 2558 ประกาศปกติ cmupurchase-2015-1049637608.pdf
คณะทันตแพทยศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างควบคุมงานก่อสร้าง อาคารฝึกปฏิบัติการ (อาคาร 10) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 06 มี.ค. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-1119652668.pdf
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือหมดความจำเป็นในการใช้งาน ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะนิติศาสตร์ 09 เม.ย. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-122996152.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องทำงานสำนักงานกองบริหารงานบุคคล ชั้น 1 และชั้น 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 19 ก.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-2114606044.pdf
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(Firewall) จำนวน 1 ชุด การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยสื่อ ศิลปะ และเทคโนโลยี 21 ก.พ. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-251090489.pdf
จ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ของคณะแพทยศาสตร์ จำนวน 35 คน (12 เดือน) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 07 ส.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1666723063.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคา งานจัดซื้อรถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 21 มี.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-966993271.pdf
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดผ่าตัดส่องกล้องภายในข้อ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธี e-bidding การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 23 ส.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1554833096.pdf
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์ม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธี e-bidding การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 30 เม.ย. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-2012700848.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย อาคารจอดรถถนนสุเทพ มช.S1ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 29 ส.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1624101458.pdf
วัสดุงานผ้าเครื่องแต่งกาย จำนวน 86 รายการ (7 หมวด) ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 14 มิ.ย. 2559 ประกาศปกติ cmupurchase-2016-337042656.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกวดราคาซื้อจอแสดงผลภาพแบบวีดีโอวอล (Video Wall) และเครื่องควบคุมการทำงานระบบจอแสดงผลแบบวีดีโอวอล์ (Video Wall Controller) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 17 ก.ย. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-177314807.pdf
จัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพระบบดิจิตอล จำนวน 1 ชุด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะสัตวแพทยศาสตร์ 17 ส.ค. 2559 ประกาศปกติ cmupurchase-2016-88881719.pdf
ประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนองานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีคัดเลือก ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะสัตวแพทยศาสตร์ 15 ก.ย. 2557 ประกาศปกติ cmupurchase-2014-264684083.pdf
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 292 รายการ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะอุตสาหกรรมเกษตร 26 ก.ค. 2559 ประกาศปกติ cmupurchase-2016-5356585.pdf
เชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทเนื้อสุกรชำแหละ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 27 ก.ค. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-633350397.pdf
งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะพยาบาลศาสตร์ 13 ส.ค. 2557 ประกาศปกติ cmupurchase-2014-18956576.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงระบบสายเมนไฟฟ้าอาคาร 28148 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะเกษตรศาสตร์ 26 ต.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-665624446.pdf
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงท่อเมนน้ำประปา HDPE ขนาด 200 มม. จากหอพักนักศึกษาชาย อาคาร 1, แฟลตสุเทพ อาคาร 5 และ 6 ถึงวงเวียนหอนาฬิกา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 09 ก.ย. 2559 ประกาศปกติ cmupurchase-2016-594647257.pdf
การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 1 รายการ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะอุตสาหกรรมเกษตร 12 พ.ย. 2557 ประกาศปกติ cmupurchase-2014-1370484100.pdf

หน้า

Go to top