ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
ลงประกาศใหม่ ดูประกาศฯ เดิม

หน้า 11 ลำดับที่ 201 - 220 จากทั้งหมด 3100 รายการ
หัวข้อ หน่วยงาน วันที่ประกาศ ไฟล์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำหรับงานซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ดำเนินผ่านระบบ e-GP) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 24 ม.ค. 2562 cmuresultproc-2019-1666885645.pdf
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างจัดแจกันดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ สำนักงานมหาวิทยาลัย 24 ม.ค. 2562 cmuresultproc-2019-1345124789.pdf
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานไฟฟ้า 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ สำนักงานมหาวิทยาลัย 24 ม.ค. 2562 cmuresultproc-2019-104308675.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องสเตอริโอ ไมโครสโคป พร้อมชุดถ่ายภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะเกษตรศาสตร์ 23 ม.ค. 2562 cmuresultproc-2019-1741572727.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องคอมพาวด์ ไมโครสโคป พร้อมชุดถ่ายภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะเกษตรศาสตร์ 23 ม.ค. 2562 cmuresultproc-2019-1913809157.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกำเนิดคลื่นเสียงความถี่ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะเกษตรศาสตร์ 23 ม.ค. 2562 cmuresultproc-2019-1409369390.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะเกษตรศาสตร์ 23 ม.ค. 2562 cmuresultproc-2019-1529861617.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงขนาดเล็ก จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะเกษตรศาสตร์ 23 ม.ค. 2562 cmuresultproc-2019-1399178687.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปั่นความเร็วสูง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะเกษตรศาสตร์ 23 ม.ค. 2562 cmuresultproc-2019-1889104918.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกลั่นระเหยสารแบบหมุน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะเกษตรศาสตร์ 23 ม.ค. 2562 cmuresultproc-2019-1475070313.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะเกษตรศาสตร์ 23 ม.ค. 2562 cmuresultproc-2019-621318791.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้กรองอากาศให้บริสุทธิ์ชนิด Vertical aminar air flow จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะเกษตรศาสตร์ 23 ม.ค. 2562 cmuresultproc-2019-567141129.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ควบคุมอุณหภูมิ (Cool incubator) โดยวิธีเฉพาะเจาะจ คณะเกษตรศาสตร์ 23 ม.ค. 2562 cmuresultproc-2019-496954770.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เก็บสารเคมี จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะเกษตรศาสตร์ 23 ม.ค. 2562 cmuresultproc-2019-418711852.pdf
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชีย งใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร ์สมรรถนะสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 22 ม.ค. 2562 cmuresultproc-2019-835955865.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดเครื่องแต่งกายสำหรับพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 72 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานมหาวิทยาลัย 21 ม.ค. 2562 cmuresultproc-2019-1740844663.pdf
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 25 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 21 ม.ค. 2562 cmuresultproc-2019-1345021553.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก การจัดซื้อวัสดุงานช่าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย 21 ม.ค. 2562 cmuresultproc-2019-302988375.pdf
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย 21 ม.ค. 2562 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย 21 ม.ค. 2562 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หน้า

Go to top