ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
ลงประกาศใหม่ ดูประกาศฯ เดิม

หน้า 13 ลำดับที่ 241 - 260 จากทั้งหมด 3100 รายการ
หัวข้อ หน่วยงาน วันที่ประกาศ ไฟล์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการพัดลมระบายอากาศชนิดขับเคลื่อนด้วยสายพาน ขนาดไม่ต่ำกว่า 17,000 cfm พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะแพทยศาสตร์ 17 ม.ค. 2562 cmuresultproc-2019-1382065218.pdf
ประกาศศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ 17 ม.ค. 2562 cmuresultproc-2019-285894413.pdf
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ คือ หมึก HP 2055 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย 17 ม.ค. 2562 cmuresultproc-2019-1302075806.pdf
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างทำรูปแบบเล่มผลิตสุกร (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 17 ม.ค. 2562 cmuresultproc-2019-6125726.pdf
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างทำรูปแบบเล่มผลิตสุกร (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 17 ม.ค. 2562 cmuresultproc-2019-6125726.pdf
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด จำนวน 63 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะแพทยศาสตร์ 17 ม.ค. 2562 cmuresultproc-2019-1185806969.pdf
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บอกรับฐานข้อมูล Karger Online Journal จำนวน 1 ฐานข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะแพทยศาสตร์ 16 ม.ค. 2562 cmuresultproc-2019-1832332614.pdf
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บอกรับฐานข้อมูล ISPG Medicine Collection จำนวน 1 ฐานข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะแพทยศาสตร์ 16 ม.ค. 2562 cmuresultproc-2019-959319079.pdf
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการเครื่องห้ามเลือดชนิดใช้ลมหรือแก๊สไนโตรเจน พร้อมเครื่องกรองอากาศปราศจากเชื้อ จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะแพทยศาสตร์ 16 ม.ค. 2562 cmuresultproc-2019-2122261314.pdf
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการชุดถ่ายภาพระบบดิจิตอลสำหรับต่อเข้ากับกล้องจุลทรรศน์ 10 คน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีคัดเลือก คณะแพทยศาสตร์ 16 ม.ค. 2562 cmuresultproc-2019-717215364.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อการรับประกันและลิขสิทธิ์การใช้งานฐานข้อมูลผ่าน Internet สำหรับอุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 16 ม.ค. 2562 cmuresultproc-2019-277713781.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างเช่าเหมาชุดเครื่องเสียง เช่าวิทยุสื่อสารเคลื่อนที่ จัดจ้างทำเสื้อ และจัดจ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุม จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย 16 ม.ค. 2562 cmuresultproc-2019-1383990639.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรอยร้าวผนัง อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะพยาบาลศาสตร์ 16 ม.ค. 2562 cmuresultproc-2019-1083641137.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างทำโปรแกรมบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย 16 ม.ค. 2562 cmuresultproc-2019-344944108.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าลานกิจกรรมอเนกประสงค์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย 16 ม.ค. 2562 cmuresultproc-2019-1249722870.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย 16 ม.ค. 2562 cmuresultproc-2019-1677219250.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างซ่อมแซมขอบสนามระหว่างพื้นลู่วิ่งกับขอบรางระบายน้ำ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย 16 ม.ค. 2562 cmuresultproc-2019-538467689.pdf
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ Thin Client สำหรับใช้ในสำนักงาน จำนวน 15 เครื่อง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 15 ม.ค. 2562 cmuresultproc-2019-1410339267.pdf
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ สำนักงานมหาวิทยาลัย 15 ม.ค. 2562 cmuresultproc-2019-976108104.pdf
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการชุดวัดรังสีแกมมาที่ต่อมน้ำเหลือง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะแพทยศาสตร์ 15 ม.ค. 2562 cmuresultproc-2019-346213082.pdf

หน้า

Go to top