ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
ลงประกาศใหม่ ดูประกาศฯ เดิม

หน้า 155 ลำดับที่ 3081 - 3100 จากทั้งหมด 3100 รายการ
หัวข้อ หน่วยงาน วันที่ประกาศ ไฟล์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 07 มิ.ย. 2553
งานเช่าคอมพิวเตอร์จำนวน 60 เครื่อง 03 มิ.ย. 2553
ประกาศผู้ชนะการคัดเลือก วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 74 รายการ คณะแพทยศาสตร์ 02 มิ.ย. 2553 Price2-15-2553.pdf
ประกาศผู้ชนะการคัดเลือก รายการวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ คณะแพทยศาสตร์ 02 มิ.ย. 2553 Price2-16-2553.pdf
ประกาศผู้ชนะการประมูล วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 27 รายการ คณะแพทยศาสตร์ 02 มิ.ย. 2553 Price2-14-2553.pdf
แจ้งผลผู้ชนะการประมูลจ้างจัดทำระบบกำจัดตะกอน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 31 พ.ค. 2553
เครื่องเชื่อมสายถุงเลือด จำนวน 4 เครื่อง คณะแพทยศาสตร์ 31 พ.ค. 2553 Price2-13-2553.pdf
เครื่องไตเทียม จำนวน 2 เครื่อง คณะแพทยศาสตร์ 26 พ.ค. 2553 Price2-11-2553.pdf
ผลการคัดเลือก การจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ คณะแพทยศาสตร์ 26 พ.ค. 2553 Price2-12-2553.pdf
ประกาศผลการคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปี 2533 กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 14 พ.ค. 2553 Price2-10-2553.pdf
ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกเครื่องเขย่าและชั่งน้ำหนักถุงเลือด จำนวน 3 เครื่อง คณะแพทยศาสตร์ 14 พ.ค. 2553 Price2-6-2553.pdf
เครื่องผลิตแสงคลื่นความร้อนอินฟาเรดสำหรับห้ามเลือด 1 เครื่อง คณะแพทยศาสตร์ 14 พ.ค. 2553 Price2-2-2553.pdf
ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกตู้ควบคุมอุณหภูมิและปริมาณCO2 เพื่อเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสำหรับติดตั้งกับกล้องจุลทรรศน์ จำนวน 1 ตู้ คณะแพทยศาสตร์ 14 พ.ค. 2553 Price2-7-2553.pdf
ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกเครื่องกระตุกห้วใจด้วยไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง คณะแพทยศาสตร์ 14 พ.ค. 2553 Price2-3-2553.pdf
ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกตู้เก็บตัวอย่างอุณหภูมิต่ำ จำนวน 1 ตู้ คณะแพทยศาสตร์ 14 พ.ค. 2553 Price2-8-2553.pdf
ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกชุดเครื่องมือผ่าตัดหลอดเลือด จำนวน 1 ชุด คณะแพทยศาสตร์ 14 พ.ค. 2553 Price2-4-2553.pdf
ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกเครื่องตรวจต่อมไทรอยด์ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง 1 เครื่อง คณะแพทยศาสตร์ 14 พ.ค. 2553 Price2-9-2553.pdf
ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกเครื่องฉายความอบอุ่นให้แก่ทารก จำนวน 2 เครื่อง คณะแพทยศาสตร์ 14 พ.ค. 2553 Price2-5-2553.pdf
ประกาศผลการประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง ประจำหอพักฯ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 11 พ.ค. 2553 Price2-1-2553.pdf
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างจัดทำป้าย LED Full Color พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 11 พ.ค. 2553

หน้า

Go to top