ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
ลงประกาศใหม่ ดูประกาศฯ เดิม

หน้า 5 ลำดับที่ 81 - 100 จากทั้งหมด 3100 รายการ
หัวข้อ หน่วยงาน วันที่ประกาศ ไฟล์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องทดสอบ Pelton Turbine จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 21 ก.พ. 2562 cmuresultproc-2019-1819002708.pdf
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องทดสอบ Loss in Pipe จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 21 ก.พ. 2562 cmuresultproc-2019-1128651303.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 21 ก.พ. 2562 cmuresultproc-2019-673207501.pdf
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 20 ก.พ. 2562 cmuresultproc-2019-1955728282.pdf
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องทดสอบ Francis Turbine จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 20 ก.พ. 2562 cmuresultproc-2019-684621769.pdf
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสเปกโตรมิเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 20 ก.พ. 2562 cmuresultproc-2019-1584674772.pdf
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อรถบรรทุกดีเซลขนาด ๑ ตัน พร้อมติดตั้งหลังคาสำเร็จรูป ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ สำนักงานมหาวิทยาลัย 20 ก.พ. 2562 cmuresultproc-2019-809400732.pdf
คณะบริหารธุรกิจ ประกาศผลการจ้างประชาสัมพันธ์หลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ ในนิตยสารประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะบริหารธุรกิจ 20 ก.พ. 2562 cmuresultproc-2019-1403161970.pdf
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป จำนวน 52 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะวิทยาศาสตร์ 20 ก.พ. 2562 cmuresultproc-2019-1721573224.PDF
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องสเตอริโอ ชนิด 2 กระบอกตา จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะวิทยาศาสตร์ 20 ก.พ. 2562 cmuresultproc-2019-2009854616.PDF
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเติมฮีเลียมเหลว (Refill liguid Helium) และตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่อง NMR Spectrometer (Performance tests) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะวิทยาศาสตร์ 20 ก.พ. 2562 cmuresultproc-2019-136162532.PDF
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผู้ชนะงานประกวดราคาซื้อสารโพลีอลูมิเนียมคลอไรต์ (PAC) จำนวน 120,000 กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 18 ก.พ. 2562 cmuresultproc-2019-862738543.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามฟุตบอล ๒ พร้อมปูแอสฟัลท์คอนกรีตโดยรอบสนาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 18 ก.พ. 2562 cmuresultproc-2019-16001603.pdf
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีคัดเลือก ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ 15 ก.พ. 2562 cmuresultproc-2019-226859975.pdf
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกงานจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก ขาเหล็กมีพนักพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 15 ก.พ. 2562 cmuresultproc-2019-552761542.pdf
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกงานจัดซื้อไฟฉุกเฉิน แบบ LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ ดวงไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 15 ก.พ. 2562 cmuresultproc-2019-1792197881.pdf
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกงานจัดซื้อเก้าอี้สตูลบาร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 15 ก.พ. 2562 cmuresultproc-2019-979281816.pdf
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกงานจัดซื้อคลอรีนเหลว โดยวิธีเฉพาะเจาะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 15 ก.พ. 2562 cmuresultproc-2019-145699131.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตู้ล๊อคเกอร์ 12 ช่อง 12 ตู้ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 14 ก.พ. 2562 cmuresultproc-2019-756789944.pdf
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผู้ชนะ การจัดซื้อน้ำยาตรวจสารเคมีในเลือด จำนวน 26 รายการ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ 14 ก.พ. 2562 cmuresultproc-2019-841510363.pdf

หน้า

Go to top