ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
ลงประกาศใหม่ ดูประกาศฯ เดิม

หน้า 7 ลำดับที่ 121 - 140 จากทั้งหมด 3100 รายการ
หัวข้อเรียงจากมากไปน้อย หน่วยงาน วันที่ประกาศ ไฟล์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คณะสังคมศาสตร์ ประกาศผลการจัดซื้อข้อเสนอราคาการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีคัดเลือก คณะสังคมศาสตร์ 23 ก.พ. 2560 cmuresultproc-2017-1484227973.pdf
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกจัดซื้อกล้องจุลทรรศน์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 24 ก.ค. 2558 cmuresultproc-2015-974979098.pdf
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกซื้อครุภัณฑ์ เครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 22 ธ.ค. 2557 cmuresultproc-2014-1943023430.pdf
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประกาศผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 03 ต.ค. 2557 cmuresultproc-2014-1864108155.pdf
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุงเตาเผาซากสัตว์ 07 ม.ค. 2558
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาปรับปรุงรั้วโรงพยาบาลสัตว์ท้องถิ่น 14 ธ.ค. 2558
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศผู้ชนะการประกวดราคางานจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการแปรรูปด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 19 ม.ค. 2562 cmuresultproc-2019-13625522.pdf
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารเรียนและบริหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 26 ก.ย. 2561 cmuresultproc-2018-227812300.pdf
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาชุดระบบการสอนทางไกลแบบ Online Courseด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 13 ก.พ. 2561
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดปฏิบัติการแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ Zero Waste 20 ส.ค. 2561
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพฯ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 28 ธ.ค. 2561 cmuresultproc-2018-1178983110.pdf
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อชุดพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์พลาสติกเชิงชีวนิเวศ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 01 มี.ค. 2562 cmuresultproc-2019-1264724444.pdf
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศรายชื่อผู้ชนะการคัดเลือกการจ้างเหมาทำความสะอาด 02 ก.ย. 2559
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศรายชื่อผู้ชนะการคัดเลือกซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 1 รายการ เครื่องวิเคราะห์ไขมันแบบอัตโนมัติ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 09 พ.ย. 2559 cmuresultproc-2016-937998618.pdf
ครุภณฑ์ จำนวน 6 รายการ 8/2554 คณะวิทยาศาสตร์ 07 ม.ค. 2554 Price2-75-2553.pdf
ครุภัณฑภาควิชาสถิติ จำนวน 2 รายการ คณะวิทยาศาสตร์ 13 ม.ค. 2554 Price2-89-2554.pdf
ครุภัณฑ์ Articulator แบบ arcon-type จำนวน 20 ชุด คณะทันตแพทยศาสตร์ 02 ม.ค. 2556 Price2-434-2556.pdf
ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ คณะแพทยศาสตร์ 30 พ.ค. 2554 Price2-180-2554.pdf
ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ   คณะแพทยศาสตร์ 19 ส.ค. 2554 Price2-202-2554.pdf
ครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ คณะวิทยาศาสตร์ 26 เม.ย. 2554 Price2-140-2554.pdf

หน้า

Go to top